Kontaktiniai avariniai telefonai, iškilus problemoms

DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJA „RUMPIŠKĖS“

Ryšininkų 6-82, Klaipėda, įmonės kodas 141785769, namas.dnsb@gmail.com

 Kontaktiniai avariniai telefonai, iškilus problemoms:

Bendrojo naudojimo elektros ūkis UAB „Hyperos grupė“ 8 604 88888
Šildymo, karšto, vandens bendrojo naudojimo vamzdynų

avarijos

Darbo dienomis iki 17:00 val. „Sobo sistemos“ (8 46) 342508
po 17:00 val. UAB „Skaidrola“ (8 46) 366577
Telefonspynės (domofonai), gedimai UAB „Digitalas“ (8 46) 493429
Liftai, Avarinė, visą parą. UAB “Klaipėdos liftas“ 8 620 72137,

(8 46) 382367

Dujų tiekimas AB ESO,

dujų avarinė tarnyba

1804 (nemokamas skambutis)
Elektros tiekimas AB ESO Elektros tiekimo sutrikimai 1852 (nemokamas skambutis)
Centralizuotos šilumos tiekimas AB „Klaipėdos energija“ Tel.: (8 46) 392666,

Budinti tarnyba (visą parą) tel. (8 46) 410869;

Vandens tiekimas AB „Klaipėdos vanduo“, klientų aptarnavimas ir skubi pagalba (8 46) 220220
Bendrijos “Rumpiškės“ buhalterija UAB „Skaidri apskaitos Sistema“ (8 37) 245555 arba info@dnsb.eu

 

Reklama

Kviečiame teikti paraiškas bendrijos pirmininko pareigoms, ginčų nario pareigoms užimti.

GERB. BENDRIJOS NARIAI, BUTŲ SAVININKAI

Kviečiame iki 2019-04-05, 19.00 val. el. paštu namas.dnsb@gmail.com teikti paraiškas bendrijos pirmininko pareigoms,  ginčų nario pareigoms užimti.

DNSB „Rumpiškės“ valdyba

GERB. BENDRIJOS NARIAI,

2019 M. VASARIO 13 D., 18.00 VAL., KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJOJE (TILŽĖS G. 39) VYKS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl susirinkimo pirmininko rinkimo;
 2. Dėl susirinkimo sekretoriaus rinkimo;
 3. Dėl balsų skaičiavimo komisijos rinkimo;
 4. Dėl susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo;
 5. Dėl bendrijos pirmininko rinkimo;
 6. Kiti klausimai.

 

Prašome bendrijos narių, kurie negali dalyvauti visuotiniuose bendrijos narių susirinkimuose dėl įvairių priežasčių, parašyti prašymą išstoti iš bendrijos narių, nes bendrijos valdybai kyla sunkumų sukviesti į susirinkimus sprendimų priėmimui reikalingą bendrijos narių skaičių. Bendrija vienija 5 namų gyventojus.

Išstojus iš bendrijos narių nesikeičia niekas. Teisės ir pareigos lieka tokios pačios. Jūs ir toliau galėsite dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose be balsavimo teisės.

Balsuoti galėsite butų savininkų susirinkimuose, kai bus sprendžiami Jūsų namo klausimai.

Prašymą grąžinkite į bendriją (įmeskite į pašto dėžutę) prasymasdc497lic5a1stojimoic5a1bendrijos

 

DNSB „Rumpiškės“ valdyba

DNSB “Rumpiškės“ VISUOTINIS PAKARTOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

GERB. BENDRIJOS NARIAI,

2019 m. sausio 22 d., 18.00 VAL., KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJOJE (TILŽĖS G. 39) VYKS VISUOTINIS PAKARTOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl susirinkimo pirmininko rinkimo;
 2. Dėl susirinkimo sekretoriaus rinkimo;
 3. Dėl balsų skaičiavimo komisijos rinkimo;
 4. Dėl bendrijos pirmininko rinkimo;
 5. Dėl ginčų nagrinėjimo komisijos rinkimo;
 6. Dėl bendrijai priskirtų žaliųjų plotų šienavimo;
 7. Dėl sutaupytų administravimo lėšų perkėlimo į eksploatacines lėšas;
 8. Kiti klausimai.

Su sprendimų projektais galite susipažinti DNSB „Rumpiškės“ buveinėje (Ryšininkų g. 6). Taip pat sprendimų projektus galite užsisakyti el. paštu namas.dnsb@gmail.com. Sprendimų projektai yra patalpinti žemiau.

Bendrijos nariai, kurie negali dalyvauti visuotiniame pakartotiniame susirinkime, iki 2019-01-18, 19.00 val. gali išreikšti savo nuomonę iš anksto raštu darbotvarkės klausimais.

isankstine nuomone_biuletenis

DNSB „Rumpiškės“ valdyba

KVIEČIAMAS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

GERB. BENDRIJOS NARIAI,

2019 m. sausio 3 d., 18.00 VAL., KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJOJE (TILŽĖS G. 39) VYKS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl susirinkimo pirmininko rinkimo;
 2. Dėl susirinkimo sekretoriaus rinkimo;
 3. Dėl balsų skaičiavimo komisijos rinkimo;
 4. Dėl bendrijos pirmininko rinkimo;

Gyvenimo aprašymas_A.Ektis

CV_Marius_Žylė scan1

Siūlymas dėl I. Safončikienės kandidatūros

Siūlymas dėl S. Remėzos kandidatūros

5. Dėl ginčų nagrinėjimo komisijos rinkimo;

6. Dėl bendrijai priskirtų žaliųjų plotų šienavimo;

Žaliųjų plotų šienavimo ir gyvatvorių karpymo paslaugą konkurso būdu pirkti iš šias paslaugas teikiančių įmonių. Žaliuosius plotus šienauti ne daugiau nei 5 kartus per sezoną.

7. Dėl sutaupytų administravimo lėšų perkėlimo į eksploatacines lėšas;

Kiekvienų praėjusių metų, kurių ūkinės finansinės veiklos ataskaitos rinkinius patikrino bendrijos revizorius arba audito įmonė, sutaupytas administracines lėšas perkelti į eksploatacines lėšas proporcingai pagal namo kvadratūrą.

8. Kiti klausimai.

Su sprendimų projektais galite susipažinti DNSB „Rumpiškės“ buveinėje (Ryšininkų g. 6). Taip pat sprendimų projektus galite užsisakyti el. paštu namas.dnsb@gmail.com.

VISUOTINIS PAKARTOTINIS SUSIRINKIMAS

GERB. BENDRIJOS NARIAI,
Š.M. LAPKRIČIO 27 D., 18.00 VAL., KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJOJE (TILŽĖS G. 39) VYKS PAKARTOTINIS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl bendrijos 2017 m. ūkinės finansinės veiklos ataskaitų rinkinio pristatymo ir tvirtinimo;
2. Dėl bendrijos pirmininko rinkimo;
2.1. Dėl bendrijos pirmininko darbo sąlygų nustatymo;
2.2. Dėl darbo sutarties su bendrijos pirmininku pasirašymo;
2.3. Dėl bendrijos pirmininko pareiginių nuostatų patvirtinimo;
3. Dėl bendrijos valdybos nario rinkimo ir naujos sudėties valdybos patvirtinimo;
3.1. Dėl bendrijos valdybos darbo reglamento patvirtinimo;
4. Dėl bendrijos revizoriaus rinkimo / sprendimo dėl sutarties su audito įmone pasirašymo priėmimo;
4.1. Dėl bendrijos revizoriaus darbo reglamento patvirtinimo;
5. Dėl 2019 metų bendrijos planuojamų pajamų – išlaidų sąmatos (biudžeto) patvirtinimo;
5.1. Dėl bendrijos darbuotojų etatų sąrašo patvirtinimo;
5.2. Dėl darbo užmokesčio fondo nustatymo 2019 metams;
5.3. Dėl laiptinių valymo įkainių nustatymo;
5.4. Dėl teritorijos priežiūros įkainių nustatymo;
6. Dėl darbo sąlygų bendrijos ūkvedžiui nustatymo;
7. Dėl žaliųjų plotų šienavimo;
8. Kiti klausimai.
Su sprendimų projektais galite susipažinti DNSB „Rumpiškės“ buveinėje (Ryšininkų g. 6). Taip pat sprendimų projektus galite užsisakyti el. paštu namas.dnsb@gmail.com. Sprendimų projektai yra patalpinti bendrijos internetiniame tinklapyje http://www.rumpiskes.lt
Kviečiame iki 2018-11-23, 19.00 val. el. paštu namas.dnsb@gmail.com arba bendrijos administracijai (Ryšininkų g. 6) teikti paraiškas bendrijos pirmininko pareigoms, valdybos nario pareigoms, revizoriaus pareigoms užimti.

Bendrijos nariai, kurie negali dalyvauti visuotiniame pakartotiniame susirinkime, iki 2018-11-23 gali išreikšti savo nuomonę raštu darbotvarkės klausimais Isankstine nuomone_biuletenis

Kandidato į bendrijos pirmininkus Mariaus Žylės CV CV_Marius_Žylė scan1

Kandidato į bendrijos pirmininkus Arvydo Ekčio CV Gyvenimo aprašymas_A.Ektis

DNSB „Rumpiškės“ valdyba

VISUOTINIS DNSB “RUMPIŠKĖS“ NARIŲ SUSIRINKIMAS

Š.M. LAPKRIČIO 6 D., 18.00 VAL., KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJOJE (TILŽĖS G. 39) VYKS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl bendrijos 2017 m. ūkinės finansinės veiklos ataskaitų rinkinio pristatymo ir tvirtinimo;
 2. Dėl bendrijos pirmininko rinkimo;
  • Dėl bendrijos pirmininko darbo sąlygų nustatymo;
  • Dėl darbo sutarties su bendrijos pirmininku pasirašymo;
  • Dėl bendrijos pirmininko pareiginių nuostatų patvirtinimo;
 3. Dėl bendrijos valdybos nario rinkimo ir naujos sudėties valdybos patvirtinimo;
  • Dėl bendrijos valdybos darbo reglamento patvirtinimo;
 4. Dėl bendrijos revizoriaus rinkimo / sprendimo dėl sutarties su audito įmone pasirašymo priėmimo;
  • Dėl bendrijos revizoriaus darbo reglamento patvirtinimo;
 5. Dėl 2019 metų bendrijos planuojamų pajamų – išlaidų sąmatos (biudžeto) patvirtinimo;
  • Dėl bendrijos darbuotojų etatų sąrašo patvirtinimo;
  • Dėl darbo užmokesčio fondo nustatymo 2019 metams;
  • Dėl laiptinių valymo įkainių nustatymo;
  • Dėl teritorijos priežiūros įkainių nustatymo;
 6. Dėl darbo sąlygų bendrijos ūkvedžiui nustatymo;
 7. Dėl žaliųjų plotų šienavimo;
 8. Kiti klausimai.

 

Su sprendimų projektais galite susipažinti DNSB „Rumpiškės“ buveinėje (Ryšininkų g. 6). Taip pat sprendimų projektus galite užsisakyti el. paštu namas.dnsb@gmail.com. Sprendimų projektai yra patalpinti prie darbotvarkės klausimų šiame tinklapyje .

Rumpiškės_Balansas_2017

Rumpiškės_Veiklos rezultatų ataskaita

turto—priskaitymu—islaidu-ataskaita

Ryšininkų g. 2 ataskaita

Ryšininkų g. 4 ataskaita

Ryšininkų g. 6 ataskaita

Ryšininkų g. 8 ataskaita

Rumpiškės g. 27 namo ataskaita

Bendrijos pirmininko pareiginiai nuostatai

Revizijos komisijos darbo tvarkos aprasas

 

Kviečiame iki 2018-11-02, 19.00 val. el. paštu namas.dnsb@gmail.com arba bendrijos administracijai (Ryšininkų g. 6) teikti paraiškas bendrijos pirmininko pareigoms,  valdybos nario pareigoms, revizoriaus pareigoms užimti.

 

DNSB „Rumpiškės“ valdyba

INFORMACIJA DĖL KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMO

Nors dauguma daugiabučių gyventojų jau žino, kad negalima savo nuožiūra perdažyti pastato fasado ar jo dalį, pakeisti stogo dangą ar įrengti naujus stoglangius, tačiau ne visada kreipiasi į savivaldybės architektus, norėdami pritvirtinti įvairią įrangą ant namo sienos ar stogo. Šie darbai taip pat priskiriami statinio paprastajam remontui.

Įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado, šlaitinio stogo ar ant pastato plokščiojo stogo, kai jos iškyla daugiau kaip 1 m virš plokščiojo stogo parapeto, laikomas pastato išorės išvaizdą keičiančiais darbais.

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimas gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) paprastojo remonto darbams atlikti taikomas mieste remontuojamiems daugiabučiams namams ir visuomeniniams pastatams (išskyrus I grupės nesudėtingo pastato paprastąjį remontą), kai keičiama jų išvaizda. SLD privalomas ir tuo atveju, jei pastatas yra konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje. Išimtis – kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti, tada SLD nebūtinas. Kitais atvejais tokie remonto darbai be SLD įvardijami kaip savavališka statyba.

Taigi savavališkai ant pastato sienos ar šlaitinio stogo pritvirtinus kondicionierių, galima sulaukti nemalonumų. Už neypatingojo statinio savavališką paprastąjį remontą Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudą nuo 60 iki 140 eurų, ypatingojo pastato (20 m ir aukštesni, bendras plotas didesnis kaip 2 000 kv. m ir kt.) – nuo 300 iki 560 eurų. Savavališkai atlikus paprastojo remonto darbus saugomose teritorijose gresia dar didesnės baudos.

Nenorint patirti nuostolių, reikia parengti statinio paprastojo remonto aprašą ir kreiptis į savivaldybės administraciją dėl SLD išdavimo. Patartina prieš rengiant aprašą pasikonsultuoti su savivaldybės architektu dėl sprendinių, kurie nekenktų pastato išvaizdai.

INFORMACIJA DĖL BALKONŲ STIKLINIMO

Balkonas – pastato dalis, atvira išsikišusi aikštelė išorinėje pastato sienoje su aptvaru žmonių saugai užtikrinti ir turinti duris į vidaus patalpas. Balkonas gali būti uždaras, iš lauko pusės įstiklintas naudojant lengvas šaltas konstrukcijas.

Atviro balkono įstiklinimas, įrengiant lengvas konstrukcijas ir jose suformuotas angas užpildant stiklu, priskirtinas statinio paprastajam remontui. Kai daugiabutis namas yra mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje ir (ar) kultūros paveldo vietovėje, norint įstiklinti balkoną privaloma parengti paprastojo remonto aprašą (kultūros paveldo statinio atveju – paprastojo remonto projektą) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), kurį išduoda savivaldybės administracija.

Daugiabučio gyventojas, nusprendęs įstiklinti balkoną, prieš teikdamas prašymą gauti SLD turėtų gauti daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą dėl numatytų darbų atlikimo. Daugiabučių namų bendraturčiai sprendimus priima susirinkimų metu arba organizuojamas balsavimas raštu (pildomi balsavimo biuleteniai) aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Atlikti statybos darbai užbaigiami statytojui surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą. Šis dokumentas kartu su atnaujinta patalpų kadastro duomenų byla teikiamas kadastro duomenims atnaujinti.

Daugiabučio namo balkono įstiklinimas be SLD, kai jis privalomas, yra laikomas savavališka statyba, už kurią gresia administracinė atsakomybė.

BENDRIJAI SKUBIAI REIKALINGAS ŪKVEDYS!

GERB. GYVENTOJAI,

DNSB „Rumpiškės“ reikalingas atsakingas, darbštus ūkvedys.
Ūkvedžio pareigos:
1. Pjauti žolę, prižiūrėti gyvatvores;
2. Atlikti smulkius remonto darbus bendrijos administruojamuose namuose;
3. Vykdyti bendrijos administruojamų namų apžiūras ir informuoti bendrijos pirmininką apie pastebėtus gedimus, sulaužytą įrangą ir kt.
4. Sudaryti avarijas likviduojančioms įmonėms galimybes patekti į bendrojo naudojimo patalpas, stebėti avarijų likvidavimą ir informuoti pirmininką;
5. Prižiūrėti ir tvarkyti bendrijos administruojamų namų rūsius ir palėpes;
6. Prižiūrėti bendrijoje esantį inventorių ir pasirūpinti savalaikiu jo remontu;
7. Prižiūrėti vaikų žaidimų aikštelę;
8. Iškelti vėliavas per valstybines šventes;
9. Vykdyti kitus teisėtus pirmininko reikalavimus.

Asmenis, norinčius kandidatuoti į šią poziciją, prašome kreiptis į bendrijos pirmininkę tel. 861837860 arba ateiti į bendriją (Ryšininkų g. 6) pirmadienį, trečiadienį, penktadienį nuo 15.00 iki 19.00 val.

Bendrijos pirmininkė
861837860