Prieš porą savaičių Ryšininkų 6 name atsirado skelbimai, kuriuose buvo informuojama apie 2016-02-09 vyksiantį Ryšininkų 6 namo bendrijos bendrijos narių susirinkimą, kurio darbotvarkė: 1)namo valdybos nario darbo aptarimas 2)renovacijos klausimų aptarimas.  Skelbimą pasirašė “Administratorius“.

Aš, kaip laikinai einantis pirmininko pareigas, dalyvavau šiame susirinkime, nes norėjosi sužinoti: 1) kas tas paslaptingas “Administratorius“, 2) kas tokio galėjo atsitikti, kad reikia aptarti “namo valdybos nario“ darbą 3) kokie klausimai kyla dėl renovacijos.

Paslaptingasis “Administratorius“ pasirodė esąs buvęs bendrijos pirmininkas S.Remėza, Ryšininkų 6 namo gyventojų buvo 57 ir S.Remėzos teigimu nebuvo kvorumo priimti sprendimus.

S.Remėza į bendriją atnešė šio susirinkimo protokolą, kuriame keistu būdu darbotvarkės punktas  (nurodytas skelbime apie susirinkimą) “namo valdybos nario darbo aptarimas“ pavirto į “Ryšininkų 6 namo valdybos nario V.Dunčiko atšaukimas iš valdybos narių“.

Labai keista, kai “projekto administratorius“ rūpinasi valdybos narių darbu ir organizuoja susirinkimus valdybos nariui atšaukti. Ko gero su renovacija viskas idealu.

Dokumentų skiltyje patalpinome Ryšininkų 6 namo gyventojų susirinkimo protokolus.

Laikinai einantis pirmininko pareigas Žydrūnas Masiulis