Šioje svetainėje, kabindama skelbimus laiptinėse bei siųsdama elektroninius laiškus buvusi bendrijos pirmininkė I.Safončikienė platino sekančio turinio informaciją: “Atsižvelgiant į tai, kad Bendrija „Rumpiškės“ turi 5 valdybos narius iš kurių 4 priklauso Vaidos Vasiliauskaitės suburtai iniciatyvinei grupei, šie valdybos nariai nenorintys dirbti gyventojų labui ir Bendrijos gerovei, o tik bandantys prastumti V. V. liguistines fantazijas, kad panelė V.V. gautų iš bendrijos finansinės naudos, iš pradžių stengėsi priversti pirmininkę sutikti fiktyviai įdarbinti panelę Vaidą 2015 m. balandžio mėn., dabar bando priversti pirmininkę skųsti (neskundžiamą!!!) teismo nutartį 2015-11-27 d. (pagal kurią Sigitas R. yra išteisintas, o civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje paliktas nenagrinėtas)“

Dėl šių I.Safončikienės teiginių valdybos nariai Ž.Masiulis, A.Kazlauskienė, V.Dunčikas, G.Motekaitis yra pateikę civilinį ieškinį I.Safončikienei dėl garbės ir orumo įžeidimo (į teismą kreipėmės už savo lėšas).

Jei trumpai apie I.Safončikienės teiginius:

  1. Mes nepriklausome jokiai grupei, mūsų interesai tokie pat kaip ir visų bendrijos narių – norime aiškaus lėšų panaudojimo ir tvarkos bendrijoje. Už valdybos nario darbą nėra mokama ir mes aukojame savo laisvalaikį, spręsdami bendrijos problemas.
  2. V.Vasiliauskaitė iš bendrijos nėra gavusi jokių mokėjimų ir jokios “finansinės“ naudos.
  3. Sprendimai valdyboje yra priimami balsų dauguma ir jei bendrijoje būtu kokia tai keturių asmenų grupė, siekianti vieno tikslo, tai ši grupė galėtu visiškai teisėtai priiminėti sprendimus. Šiai grupei nereikėtu “bandyti priversti“ pirmininkės. Valdybos susirinkimų protokolai yra pateikiami šioje svetainėje ir visi gali susipažinti ir patys pamatyti priimtus sprendimus.
  4. 2015-11-27 teismo nuosprendis galėjo būti skundžiamas per 20 dienų, tai nurodyta nusoprendyje. Pati I.Safončikienė patalpino šį nuosprendį į svetainę.
  5. S.R. nėra išteisintas, nuosprendyje prašyta: “S.R. pripažinti kaltu pagal LR BK 300 straipsnio 1 d. ir nubausti 50 MGL (1833 EUR) bauda“ Pastaba: LR BK 300 reiškia Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnį “Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“. Pasikartoju, kad pati I.Safončikienė patalpino nuosprendį šioje svetainėje, nuosprendyje aiškiai parašytas – S.R. pripažintas kaltu.

Mano pastebėjimu I.Safončikienės teiginiai pasirodė po to, kai valdybos susirinkimo metu atsisakėme dalyvauti I.Safončikienės nesutarimuose su V.Vasiliauskaite ir pasiūlėme I.Safončikienei kreiptis į teismą ar policiją, jei ji yra šmeižiama.

Laikinai einantis pirmininko pareigas Ž.Masiulis