S.Remėzos pirmininkavimo laikais mokėjimus, prisijungus prie bankų elektroninės bankininkystės puslapių, atlikdavo tuo metu bendrijoje dirbusi vyr. buhalterė. 2014 metų pabaigoje iš darbo išėjo S.Remėza ir I.Safončikienė daugiau nei du mėnesius laikinai vykdė bendrijos pirmininko pareigas. Tuo metu jai buvo pasiūlyta, kad perimtų elektroninius mokėjimus iš vyr.buhalterės, tačiau I.Safončikienė tai daryti atsisakė, nes nenorėjo “papildomo darbo“. Naktį, po to kai visuotiniame susirinkime bendrijos pirmininke buvo išrinkta I.Safončikienė, bendrijos vyr. buhalterė pervedė sau bei buhalterei L.G atlyginimą  ir abi išėjo iš darbo. Vėliau su buvusia bendrijos vyr. buhaltere I.Safončikienė bylinėjosi ir apie tai rašė šioje svetainėje.

Valdybos nariai, nenorėdami panašių atvejų pasikartojimo (kai neteisėtai atliekamas pavedimas) 2015-05-28 valdybos posėdžio metu priėmė sprendimą, kad visi mokėjimai turi būti vykdomi tik esant dviejų asmenų parašams (pirmininko ir vyr. buhalterės). Elektroninė bankininkystė suteikia tokią galimybę ir tokiu (kai bankiniam pavedimui įvykdyti reikia dviejų parašų) atveju vienas žmogus negali padaryti kokio tai bankinio pavedimo.

Sekančio valdybos posėdžio metu I.Safončikienė mus informavo, kad šis valdybos sprendimas yra įvykdytas.

Pradėjęs laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas turėjau perimti bendrijos mokėjimų vykdymą ir tuo metu banke sužinojau, kad I.Safončikienė yra neįvykdžiusi 2015-05-28 bendrijos valdybos sprendimo dėl dviejų asmenų parašų mokėjimui atlikti. I.Safončikienė buvo sudariusi tokią elektroninių paslaugų teikimo sutartį,kad ji turėjo galimybę viena atlikti pavedimus (vyr. buhalterės parašo nereikėjo). Banke gavau šios sutarties kopiją, joje matosi, kad stulpelyje “kito asmens patvirtinimas“ yra nurodyta “Not required“, tai yra “Nereikalingas“. Sutarties kopijoje ši vieta pažymėta rodykle.

Kyla klausimas – kokie motyvai pastūmėjo I.Safončikienę šitaip pasielgti, kodėl jai buvo reikalinga teisė vienai pačiai daryti bankinius pavedimus, kodėl klaidino valdybą.

Mano asmenine nuomone, šis I.Safončikienės poelgis ją labai tiksliai charakterizuoja – ji nevykdė valdybos sprendimų, kurie jai nepatiko, neklausė kitų nuomonės ir patarimų.

Pateikiu šią informaciją, nes noriu, kad bendrijos nariai turėtu objektyvią informaciją apie vėl į bendrijos pirmininkus kandidatuojančią I.Safončikienę.

Laikinai einantis bendrijos pirmininko pareigas Ž.Masiulis