Praėjus beveik dviem savaitėms po skelbimo apie organizuojamą susirinkimą ir revizoriaus rinkimus, nesu gavęs nei vieno siūlymo, kas norėtu užimti bendrijos revizoriaus vietą.

Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą bendrijos pirmininkas privalo parengti bendrijos veiklos metinę ataskaitą, kurią turi patikrinti revizorius. Tokiu būdu revizorius bendrijoje privalo būti.

Jei nerasime kandidato tarp bendrijos narių, galime samdyti į įmonę, kuri atliks metinę reviziją. Viena iš tokių įmonių skelbia, kad metinės revizijos atlikimas kainuoja nuo 2,03 € +PVM ( 7,00 Lt+PVM ) už butą už vienerių metų laikotarpį. Šioje įmonėje revizijos atlikimas DNSB “Rumpiškės“ (yra 551 butas) kainuotų 1353 eurų.

Manyčiau, kad bendrijai būtu naudingiau, jei revizoriumi būtu bendrijos narys. Pageidautina, kad bendrijoje būtu žmogus (revizorius), su kuriuo pirmininkas bei valdyba galėtu pasitarti finansiniais klausimais. Taip pat, jei revizorius būtu bendrijos narys, jis turbūt pateiktų pasiūlymų dėl racionalesnio lėšų panaudojimo ar galimybės sutaupyti.

Manau, kad revizoriaus darbas yra atsakingas ir reikalaujantis laiko, todėl kviečiu bendrijos narius kandidatuoti į revizoriaus darbo vietą, kuriam už darbą bus mokama.  Visuotiniame susirinkime siūlysiu bendrijos revizoriaus darbo apmokėjimui skirti iki 1000 eurų per metus (84 eurus per mėnesį).

Kviečiu bendrijos narius, turinčius reikiamą kvalifikaciją, būti drąsesniems ir teikti savo kandidatūras. Laikausi nuomonės, kad už darbą turi būti mokama ir tikiuosi šios nuomonės palaikymo visuotiniame susirinkime.

Laikinai einantis pirmininko pareigas Ž.Masiulis