Prieš keletą dienų S.Remėza į bendriją, be kokių tai paaiškinimų ar atliktų darbų aktų, atnešė keturias sąskaitas 574,85 eurų sumai. Mano žiniomis sąskaitos yra už Ryšininkų 6-82 patalpų renovaciją. Patalpomis Ryšininkų 6-82 naudojasi bendrija, tačiau patalpos nėra įregistruotos kaip bendrijos nuosavybė2010 metais buvo teismo sprendimas, kuris nepripažino DNSB “Rumpiškės“ nuosavybės teisės į Ryšininkų 6-82 patalpas. 

Susipažindamas su I.Safončikienės paliktais dokumentais, radau sekančius raštus dėl Ryšininkų  6-82:

  1. Viešųjų investicijų plėtros agentūros raštą, kuriuo DNSB “Rumpiškės“ buvo prašoma paaiškinti kas yra Ryšininkų 6-82 buto savininkas.
  2.  I.Safončikienės raštą, adresuotą UAB “Siregita“, su prašymu paaiškinti, ar yra išspręstas klausimas dėl  Ryšininkų 6-82 renovacijos.
  3. S.Remėzos pasirašytą raštą, kad už Ryšininkų 6-82 patalpų renovaciją mokės bendrija.

S.Remėzos raštas yra tiesiog pritrenkiantis – UAB “Siregita“ direktorius nusprendė, kad už Ryšininkų 6-82 patalpų renovaciją (apie 8000 eurų) mokės bendrija. Sprendimą dėl tokio mokėjimo gali priimti tik visuotinis susirinkimas, bet ne kokio tai UAB direktorius. I.Safončikienė turėjo šiuos raštus, tai yra žinojo situaciją, tačiau bendrijos valdybos neinformavo.

Noriu pažymėti, kad situacija dėl patalpų Ryšininkų 6-82 priklausomybės yra ganėtinai neaiški – galimai šios patalpos priklauso gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo „Rumpiškės“ nariams.  Kooperatyvas „Rumpiškės“ buvo reorganizuotas į gyvenamųjų namų eksploatavimo bendriją „Rumpiškės“, sudarytą iš dviejų namų. Tai, kad DNSB “Rumpiškės“ 1996 metais sudarė du namai ir bendrijai priklausė patalpos Ryšininkų 6 patvirtina  DNSB “Rumpiškės“ 1996 metų įstatai.

UAB Siregita pasirašė sutartį, kurios 1.1.7 punkte prisiėmė atsakomybę už “kiekvieno mėnesio įmokų, tenkančių patalpų savininkams, apskaičiavimu; mokestinių pranešimų patalpų savininkams pateikimu“. Mano manymu UAB “Siregita“ turėtu vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir pateikti sąskaitas patalpų savininkams, o ne nueiti paprasčiausiu keliu, pareiškiant, kad už patalpų Ryšininkų 6-82 renovaciją mokės bendrija.

Rašykite savo nuomonę komentaruose.

Laikinai einantis bendrijos pirmininko pareigas Ž.Masiulis