Valdybos narių nuomone turime visuotiniame susirinkime priimti sprendimą dėl civilinio ieškinio buvusiam bendrijos pirmininkui S.R. Dėl šio klausimo balsuosime sekančiame visuotiniame susirinkime. Be abejonės civilinio ieškinio pateikimas kainuos – turėsime mokėti advokatui bei žyminį mokestį. Orientacinė suma advokatui – 1600 eurų, žyminis mokestis yra 3 procentai nuo ieškinio sumos.

Žala, kurią S.R. padarė bendrijai, plačiai aprašyta teismo nuosprendyje. Nuosprendyje nurodytas sumas sumas suskaičiavo specialistai, kurie tiria finansinius nusikaltimus.

Kas nenori skaityti nuosprendžio, tai trumpai S.R. buvo kaltinamas:

  1. išsimokėdamas sau automobilio nuomos pinigines lėšas bei apskaitos dokumentais pagrįsdamas išmokėjimą, pasisavino jam patikėtas ir jo žinioje buvusias DNSB “Rumpiškės“ pinigines lėšas iš viso 7808 Lt (2261 ,35 eurų)
  2. neteisėtai, panaudodamas suklastotą tikrą dokumentą ~ 2004-07-01 Automobilio nuomos suteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutarti dėl automobilio AUDI 100, ir automobilio AUDI A6, valstyb. Nr. , nuomos, 46 atvejais laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2013-11-01 sumokėjo į valstybės biudžetą gyventojų pajamų mokesti nuo gyventojui S R priskaičiuotų automobilio nuomos pajamų, iš viso 1380 Lt bei įmokas i Privalomojo sveikatos draudimo fondą už 2009 metų gruodžio mėnesi – 12 Lt.
  3. neteisėtai , laikotarpiu nuo 2010-06-16 iki 2013-07-01 7 atvejais sumokėjo DNSB “Rumpiškės“ lėšom iš viso 4993,15 Lt piniginių lėšų už jam, S. R nuosavybės teise priklausančių automobilių AUDI 100 ir AUDI A6 remonto paslaugas, detales UAB “Rineda“, UAB ,,Autobaltva“ bei už sūnui G R priklausančio automobilio AUDI A4, valstyb. , remonto paslaugas ir detales UAB “Autobaltva“.
  4. panaudodamas suklastotą tikrą dokumentą – 2004-07-01 automobilio nuomos suteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutarti dėl automobilio AUDI 100 nuomos, 46 PVM sąskaitomis faktūromi s laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2013-11-01 iš DNSB “Rumpiškės“ “Swedbank“ sąskaitos LT5573000 I 0002304950 sumokėjo i AB “ Klaipėdos vanduo“ sąskaitą L T307044060000766179, esančią AB SEB banke, iš viso 4452,80 Lt su PVM už automobilių AUDI 100, kurio savininkas S R , ir AUDi A4, kurio savininkas S. R sūnus: R, L, statymo paslaugas AB “Klaipėdos vanduo“ teritorijoje.
  5. skirdamas sau didesnį nei darbo sutartyje numatyta darbo užmokesti bei apskaitos dokumentais pagrįsdamas jo išmokėjimą bei nuo padidinto darbo užmokesčio su mokėdamas mokesčius, iššvaistė jam patikėtas ir jo žinioje buvusias DNSB “Rumpiškės“ pinigines lėšas iš viso 110662,92 Lt (32050,20 eurų).
  6. neteisėtai padidindamas darbo užmokesti J. S bei priskaičiuodamas priedus prie darbo užmokesčio už pavadavimą ir skaičiavimo paslaugas ir apskaitos dokumentais  pagrįsdamas jų išmokėjimą bei nuo padidinto darbo užmokesčio neteisėtai Lietuvos Respublikos biudžetui sumokėdamas 14660 Lt, iššvaistėjam patikėtas ir jo žinioje buvusias DNSB “Rumpiškės“ pinigines lėšas iš viso 35 244,56 Lt (10207,53 eurų).
  7. neteisėtai padidindamas darbo užmokesti L. G ir apskaitos dokumentais pagrįsdamas jų išmokėjimą bei nuo padidinto darbo u žmokesčio neteisėtai Lietuvos Respublikos biudžetui sumokėdamas 28014,59 Lt, iššvaistė jam patikėtas ir jo žinioje buvusias DNSB “Rumpiškės“ pinigines lėšas iš viso 63538,14 Lt.

Teismas pasisakė apie civilinį ieškinį:

  1. Pripažindamas, kad S. R negali atsakyti baudžiamąja tvarka dėl mokėjimų , kilusių dėl automobilio nuomos, teismas nevertina paminėtų faktų , ar S. R veiksmai apskritai  buvo teisėti ir neprieštaravo teisei, tai turi būti vertinama tuo atveju, jeigu kilęs ginčas tarp DNSB “Rumpiškės“ ir jos buvusio pirmininko būtų sprendžiamas civilinėje byloje.
  2. Kaltinamasis S. R teigia, jog dėl atlyginimų nereikėjo visuotinio gyventojų susirinkimo pritarimo. Ir šiuo atveju, teismo nuomone, toks ginčas turi būti sprendžiamas civilinėje  byloje, todėl teismas nevertina, ar teisėtai ir pagrįstai buvo padidintas at lyginimas buvusiam bendrijos pirmininkui S. R . ir buhalterėms J. S ir L. G

Rašykite komentaruose savo pastabas ir nuomonę šiuo klausimu.

Laikinai einantis pirmininko pareigas Ž.Masiulis