2016 m. kovo 17 d. 18 val. 30 min. Klaipėdos Sendvario progimnazijos (Tilžės g. 39 Klaipėdoje) salėje vyks daugiabučių namų savininkų bendrijos „Rumpiškės“ narių pakartotinis visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo dalyvių registracija pradedama 2016 m. kovo 17 d. 18 val. 10 min., prašome nevėluoti, su savimi būtina turėti asmens dokumentą.

Pakartotinio visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimai:

  1. Naujo bendrijos pirmininko rinkimai ir sprendimas dėl jo darbo apmokėjimo.
  2. Bendrijos revizoriaus rinkimai ir sprendimas dėl jo darbo apmokėjimo.
  3. Sprendimas dėl civilinio ieškinio (dėl žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui S.Remėzai.

Pristatau plačiau susirinkimo klausimus ir siūlymus dėl balsavimo

Pirmininko rinkimai

Kandidatai į pirmininkus šiuo metu yra: I.Safončikienė, R.Simanauskienė, R.Zumarienė.

Pirmininko atlyginimo klausimas

Šiuo metu valdybos nariai neturi galimybės kaip tai įtakoti blogai dirbantį bendrijos pirmininką – negali sumažinti jo atlyginimo, jį atleisti ar skirti nuobaudą. Norėdamas pakeisti šią situaciją ir sudaryti galimybę valdybos nariams paveikti blogai dirbantį pirmininką, siūlysiu, kad bendrijos pirmininko atlyginimas susidarytų iš dviejų dalių, viena iš šių dalių galėtu būti sumažinta arba nemokama valdybos sprendimu. Gerai dirbančio pirmininko atlyginimas išliktų toks pat, kaip ir  mokėtas I.Safončikienei – 782 eurai.

Siūlomas klausimas balsavimui: “Balsavimas dėl to, kad pirmininko darbo užmokestis susideda iš dviejų dalių:  vyriausybės nustatytas minimalus atlygis ir premija. Maksimalus mėnesinis darbo užmokestis, susidedantis iš dviejų dalių, t.y. pagrindinio darbo užmokesčio (MMA) ir premijos per mėnesį, negali viršyti 782,00 eurų iki tol, kol kitaip nenuspręs visuotinis bendrijos narių “ Rumpiškės“ susirinkimas. Atskiru bendrijos valdybos sprendimu už konkretų mėnesį už bendrijos pirmininko netinkamą pareigų vykdymą gali būti premija neskiriama arba sumažinama.“

Klausimas dėl bendrijos revizoriaus

V.Vasiliauskaitė kandidatuoja į revizorius. Siūlykite kitus kandidatus ar siūlykitės patys.

Kviesiu balsuoti revizoriaus atlyginimo klausimu: “balsavimas dėl to, kad revizoriumi, nustatant 84 eurų mėnesinį atlygį, įskaitant visus mokesčius būtu  (kandidato vardas)

Tokiu atveju, jei bendrijos nariai nepritars siūlomam kandidatui, siūlysiu balsuoti: “dėl to, kad metinę reviziją atliktų tokias paslaugas teikianti įmonė ir ši tvarka galiotų tol, kol nebus išrinktas revizorius.“

Klausimas dėl civilinio ieškinio (dėl žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui S.Remėzai.

Tam, kad bendrijos nariams būtu paprasčiau priimti sprendimą dėl civilinio ieškinio, bendrijos narius kviesiu balsuoti sekančias klausimais:

  1. Balsavimas dėl to, kad kreiptis į teismą su civiliniu ieškiniu buvusiam bendrijos pirmininkui Sigitui Remėzai dėl žalos, padarytos mokant DNSB „Rumpiškės“ lėšomis už automobilio nuomą, parkavimą, remontą, detales, kurą , atlyginimo.
  2. Balsavimas dėl to, kad kreiptis į teismą su civiliniu ieškiniu buvusiam bendrijos pirmininkui Sigitui Remėzai dėl žalos, padarytos skiriant sau didesnį nei darbo sutartyje numatyta darbo užmokestį, atlyginimo.
  3. Balsavimas dėl to, kad kad kreiptis į teismą su civiliniu ieškiniu buvusiam bendrijos pirmininkui Sigitui Remėzai dėl žalos, padarytos neteisėtai padidinant darbo užmokestį Laimai Gerikienei ir Jevgenijai Stoilik bei priskaičiuojant priedus prie darbo užmokesčio už pavadavimą ir skaičiavimo paslaugas, atlyginimo.

Kokia žala padaryta bendrijai skaitykite teismo nuosprendyje arba skaitykite ankstesnį straipsnį.

Rašykite savo nuomonę ir pastabas darbotvarkės klausimais komentaruose.

Laikinai einantis pirmininko pareigas Ž.Masiulis