Bendrijos nariai, kurie negali dalyvauti 2016-03-17 vyksiančiame susirinkime, gali iš anksto pareikšti nuomonę susirinkime svarstomais klausimais.

Norėdami iš anksto pareikšti nuomonę, galite atsispausdinti biuletenį ir jį užpildę bei įdėję į voką, įmesti į bendrijos patalpose esančią balsadėžę. Jei voko neturite, jį gausite bendrijos patalpose. Ant voko užrašykite savo vardą ir pavardę.

Taip pat bendrijos patalpose bus atspausdinti biuleteniai ir juos bus galima užpildyti ir įdėti į vokus vietoje.

Pildydami biuletenį įrašykite savo vardą, pavardę, ties susirinkimo klausimu įrašykite savo nuomonę “PRITARIU“ arba “NEPRITARIU“ ir pasirašykite. Taip pat pasirašykite biuletenio apačioje.

Bus vykdoma iš anksto balsavusių registracija, todėl prašau iš anksto pareiškiančių nuomonę bendrijos narių, atvykstant į bendrijos patalpas, turėti asmens dokumentą.

Atkreipiu dėmesį, kad galima balsuoti už kelis kandidatus į pirmininkus. Laimės tas kandidatas, kuris surinks daugiausiai balsų ir už kurį balsuos daugiau kaip du trečdaliai susirinkime dalyvavusių bendrijos narių. Kviečiu balsuoti už kelis kandidatus, nes priešingu atveju nei vienas iš jų nesurinks reikiamo kiekio balsų (daugiau kaip du trečdaliai) ir pirmininko neišsirinksime.

Balsavimo biuletenius bus galima įmesti į balsadėžę žemiau nurodytu laiku:

  1. Darbo dienomis nuo 9 iki 17 valandos.
  2. Pirmadienį ir trečiadienį papildomas priėmimo laikas yra nuo 18 iki 20 valandos.

Laikinai einantis bendrijos pirmininko pareigas   Ž.Masiulis