Pranešame gyventojams, kad bendrijos vyr. buhalterė R.Z.  2016-03-09 paprašė būti atleista nuo 2016-03-25. DNSB „Rumpiškės“ turi nesėkmingą patirtį su buhalterėmis: 2014 metais dirbusios buhalterės, išeidamos iš darbo, sunaikino dalį buhalterinių duomenų; 2015 metais valdybos nariai iš vyr. buhalterės R.Z. dažnai negaudavo norimų buhalterinių duomenų, vyr. buhalterės R.Z. išėjimas iš darbo sukėlė atsiskaitymo lapelių vėlavimą, dėl jos kilo problemų su antstoliais. Dėl šios priežasties DNSB „Rumpiškės“ valdyboje buvo nuspręsta skelbti konkursą teikti buhalterinės apskaitos paslaugas ir sudaryti sutartį su įmone, o ne samdyti naują vyr. buhalterę. Informacija apie konkursą buvo paskelbta tinklapyje www.rumpiskes.lt ir 2016-03-16 dienos „Klaipėdos“ dienraštyje.

Konkursą laimėjo UAB „Skaidri apskaitos sistema“, jų teikiamos paslaugos kainuos tiek pat, kaip ir sąnaudos vyr. buhalterei išlaikyti. Nepatikus teikiamoms paslaugos visada bus galima nutraukti sutartį ir vėl samdyti buhalterę.

Manau, kad sutartis su UAB „Skaidri apskaitos sistema“ prisidės prie bendrijos finansų skaidrumo – butų savininkams internetu bus matomi bendrijos darbuotojams mokami atlyginimai, visi pirkimai ir sąskaitos, visos išlaidos bus apskaitomos kiekvienam namui atskirai.

 

Laikinai einantis pirmininko pareigas                                               Žydrūnas Masiulis