Siekdami DNSB “Rumpiškės“ valdyboje turėti tikslią ir pakankamą informaciją apie Ryšininkų 6 namo renovacijos eigą, prašėme renovacijos administratorių pateikti sekančius dokumentus ar informaciją:
1. Pakoreguoto techninio darbo projekto egzempliorių.
2. Renovacijos darbų vykdymo grafiką, pageidautina su atžymomis apie įvykdymo stadiją.
3. Informaciją iki kada turi būti priduoti renovacijos darbai, kad nepavėluotų į 40 proc. paramos termino pabaigą.
4. Pateikti dokumentus, patvirtinančius gyventojų pritarimą dėl techninio darbo projekto koregavimo.
5. Pateikti dokumentus, patvirtinančius gyventojų pritarimą išlaidoms už projekto pakeitimą.
6. Pateikti informaciją bei dokumentus dėl Ryšininkų 6-82 Klaipėdoje buto apmokėjimo už renovaciją, taip pat numatoma renovacijos suma už butą ir apmokėjimo terminus.
7. Išaiškinimą dėl aktų pateikimo bendrijai už aktuojamus darbus.
8. Informacija apie galimybę gyventojams mokėti už užaktuotus darbus.

Gavome renovacijos administratoriaus atsakymą, nors mano manymu nauda iš šio atsakymo artima nuliui.

Primenu, kad šiuo metu su Ryšininkų 6 namo renovacija yra dvi problemos:

  1. Neišspręstas klausimas kas mokės už bendrijos patalpų renovaciją.
  2. Keičiamas renovacijos projektas neturint tinkamo gyventojų pritarimo.

Laikinai einantis pirmininko pareigas      Ž.Masiulis