AnonimasRyšininkų 6 name radome pakabintą lapelį, kuriame skleidžiama tikrovės neatitinkant informacija.

I.Safončikienei, pareiškus norą išeiti iš darbo (dalį teksto pašalinau, nenoriu tiražuoti jos teiginių), valdyboje turėjome priimti sprendimą, kas perims bendrijos pirmininko pareigas. Esame penki valdybos nariai ir keturi nurodė, kad negali perimti bendrijos pirmininko pareigų. Visi atsisakyti negalėjome, todėl buvau priverstas sutikti.

Esu dirbantis, todėl negalėjau būti dienos metu bendrijoje ir spręsti einamąsias problemas.  Dėl šios priežasties valdyboje buvo nuspręsta sudaryti terminuotą darbo sutartį su “administruojančiu darbuotoju“, kuris dienos metu būtu bendrijoje ir rūpintųsi einamaisiais darbais (avarijų šalinimas, darbų organizavimas ir pan.) Man, kaip laikinai einančiam pirmininko pareigas buvo nuspręsta mokėti 30 proc. pirmininko atlyginimo, o “administruojančiam darbuotojui“ – 70 proc. pirmininko atlyginimo. Tokiu būdu bendrijos išlaidos liko nepakitusios.

“Administruojančiu darbuotoju“ išsirinkome buvusią bendrijos vyr. buhalterę R.Z., tai yra žmogų kuris gerai žinojo bendrijos veiklą ir mūsų manymu galėjo užtikrinti sklandų bendrijos funkcionavimą. Vyr. buhalterė R.Z. nusprendė nuo 2016-03-25 išeiti iš darbo savo noru, todėl nuo 2016-03-31 “administruojančiu darbuotoju“ pasiūlėme būti kandidatei į pirmininkus Ritai Simanauskienei. Manyčiau tai puiki galimybė kandidatui susipažinti su pirmininko darbu ir bendrijos nariams susipažinti su Rita.

Anonimas kelia klausimą kas ir kaip parinko buhalterinę įmonę. Turbūt jis neturi interneto, nes apie konkursą paslaugai teikti rašiau. O gal anonimas siekia suklaidinti senyvo amžiaus žmones, neturinčius interneto ir neskaitančius šio tinklapio. L a a a b a i  negražu apgaudinėti vyresnio amžiaus žmones.

Advokatą pasamdyti turėjome , kadangi buvo gautas Klaipėdos miesto apylinkės teismo raštas, kuriame nurodyta, kad mes privalome pateikti atsiliepimą į apeliacinį skundą. Nesu teisininkas ir nenorėjau pats rašyti atsiliepimą į apeliacinį skundą.

P.S. galima paspėlioti, kas tas anonimas. Jo požymiai:

  1. Rašo ir kabina lapelius, galimai nedirba ir turi daug laisvo laiko.
  2. Mintis dėsto painiai, rašo su klaidomis, galimai lietuvių kalba yra ne gimtoji.
  3. Teigiamai vertina I.Safončikienės pirmininkavimo laikotarpį.
  4. Neigiamai vertina valdybos darbą.
  5. Rašo kad viskam vadovauja V.Vasiliauskaitė.

Manyčiau žinau vieną tokį asmenį, o Jūs ?

Laikinai einantis pirmininko pareigas                                            Ž.Masiulis