Pradėjęs eiti pirmininko pareigas pastebėjau, kad nėra valytojų pareigybės aprašymų, tai yra visiškai neaišku kaip dažnai ir kas turi būti valoma.

Kandidatės į pirmininkus R.Simanauskienės dėka turime valytojų pareigines instrukcijas ir dabar yra nustatyta kas ir kaip turi būti valoma:

  1. VALYTOJOS PAREIGOS

2.1. Patalpų ir teritorijos valytojai priskiriami šie darbai:
2.1.1. ne mažiau nei du kartus per mėnesį išplauti visas jai paskirtas laiptines nuo 1 iki 10 aukšto, apžiūrėti ir nuvalyti koridorių sienas, bei bendro naudojimo objektus;
2.1.2. ne rečiau nei kiekvieną savaitę nušluoti visas jai paskirtas laiptines nuo 1 iki 10 aukšto;
2.1.3. kiekvieną dieną išplauti liftus ir pirmus jai priskirtų laiptinių aukštus;
2.1.4. kiekvieną darbo dieną išvalyti nemalonius kvapus skleidžiančius skysčius jai priskirtose patalpose;
2.1.5. kiekvieną darbo dieną drėgnu skuduru nušluostyti dulkes nuo grindjuosčių, laiptinių turėklų, palangių ir kt. vietų;
2.1.6. ne rečiau nei du kartus per metus nuvalyti langų stiklus ir nuplauti jų rėmus;
2.1.7. kasdien į numatytas vietas išnešti šiukšles iš šiukšliadėžių, dezinfekuoti sanitarinius mazgus;
2.1.8. dirbti tik jai pavestą darbą;
2.1.9. baigus darbą patikrinti patalpas ar nėra neišjungtų elektros prietaisų, ar uždaryti langai.
2.1.20 kiekvieną dieną apžiūrėti jai priskirtas laiptines ir išvalyti pastebėtus nešvarumus, nepriklausomai nuo to ar atėjo laikas plauti, šluoti ar valyti šias patalpas ar jų dalis.
2.1.21 bendrijos pirmininkas ar jį pavaduojantis asmuo, įvertinęs valytojai priskirtų valyti patalpų švarą, turi teisę pavesti papildomai plauti, šluoti ar valyti patalpas ar jų dalis.
2.1.22 baigus darbą pakabinti informacinį lapelį, nurodantį kada ir kokiu būdu išvalytos patalpos.

  1. VALYTOJOS TEISĖS

3.1. Valytoja turi teisę :
3.1.1. reikalauti, kad administracijoje valomos patalpos būtų paliktos tvarkingos, ant rašomųjų stalų nebūtų jokių daiktų, išskyrus telefono aparatą ir kalendorių;
3.1.2. reikalauti tinkamų darbo sąlygų ir įrankių;
3.1.3. reikalauti specialių drabužių ir avalynės, saugos priemonių;
3.1.4. nevaržomai įeiti į valomas patalpas darbo metu;
3.1.5. neatlikti darbų, kurie prieštarauja darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų arba šių nuostatų reikalavimams, prieš tai pranešus administracijai;
3.1.6. pateikti administracijai pasiūlymus ir pastabas darbo sąlygoms pagerinti.

  1. VALYTOJOS ATSAKOMYBĖ

4.1. Valytoja atsako :
4.1.1. už administracijos įsakymų, nurodymų vykdymą;
4.1.2. už atliekamų darbų kokybę;
4.1.3. už darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų ir šių pareiginių nuostatų bei vidaus darbo tvarkos taisyklių vykdymą.
4.2. Už šių reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus, dėl kurių įvyko arba galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas, darbuotojas susirgo profesine liga, sutriko bendrijos darbas, įvyko arba galėjo įvykti avarija, įvyko gaisras arba užsidegimas darbuotojams, kurie savo veiksmu arba neveikimu pažeidė minėtus dokumentus arba žinodami, kad pažeidžia darbų saugos reikalavimus, dirbo tokiomis sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įsakymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.

 

Laikinai einantis pirmininko pareigas       Ž.Masiulis