Gerb. gyventojai,

2016-09-20 d. Sendvario progimnazijoje  104 kab.  18: 30 val.  bus organizuojamas DNSB „Rumpiškės“  Ryšininkų 2 namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas dėl bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimo.

 Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Ryšininkų g. 2 namo vamzdyną aptarnaujančios įmonės UAB “Sobo sistemos“ atstovo informacija apie vamzdynų būklę, avarijų skaičių ir būtinybę jį keisti.
  2. Sprendimo dėl vamzdynų keitimo ir mėnesinių kaupiamųjų įmokų 0,3922 euro/m2 (nuo butų ir kitų patalpų savininko turimo ploto) rinkimo bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno projektavimui, darbų techninei priežiūrai, darbams pirkti aptarimas, priėmimas.
  3. Sprendimo „Konkurso būdu pirkti Ryšininkų g. 2 bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno projektavimą, darbų techninę priežiūrą“ aptarimas, priėmimas.
  4. Sprendimo „Konkurso būdu pirkti Ryšininkų g. 2 namo bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimą pagal projektą“, aptarimas, priėmimas.
  5. Sprendimo dėl ribos, iki kurios yra keičiamas vamzdynas, nustatymo aptarimas ir priėmimas.
  6. Sprendimo dėl prieigos prie vamzdynų sudarymo vamzdyno keitimo darbus atliekančiai įmonei aptarimas, priėmimas.
  7. Ryšininkų g. 2 namo atstovo išrinkimas į pirkimo komisiją pirkimo konkursams: „bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimo Ryšininkų g. 2 projektavimas ir darbų techninė priežiūra“, ir „bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimo darbų pirkimas“.
  8. Sprendimas dėl kitų darbų įtraukimo į namo ilgalaikio atnaujinimo planą aptarimas, priėmimas.
  9. Kiti klausimai.

Laikinai einantis pirmininko pareigas Vitalijus Dunčikas