Gerb. DNSB „Rumpiškės“ bendrijos nariai,

2017-04-06 d. 19:00 val. bus organizuojamas bendrijos įgaliotinių susirinkimas.

Įgaliotiniai susirinkime balsuos pagal jūsų – bendrijos nariai valią, išreikštą raštu balsavimo lapuose, išmėtytuose į jūsų pašto dėžutes. Užpildytus balsavimo lapus iki kovo 30 d. įmeskite į savo laiptinės įgaliotinio pašto dėžutę, kuri nurodyta balsavimo lapo gale.

Įgaliotinių susirinkimo darbotvarkės klausimai:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

2. Naujo DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimai ir sprendimas dėl jo darbo apmokėjimo.

2.1. Naujo DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimai

2.1.1. Ritos Simanauskienės kandidatavimas į bendrijos pirmininkus.

Sprendimo projektas: DNSB “Rumpiškės“ pirmininke išrenkama Rita Simanauskienė.

2.1.2. Vidos Čepulienės kandidatavimas į bendrijos pirmininkus.

Sprendimo projektas: DNSB “Rumpiškės“ pirmininke išrenkama Vida Čepulienė.

2.1.3. Irina Safončikienė kandidatavimas į bendrijos pirmininkus.

Sprendimo projektas: DNSB “Rumpiškės“ pirmininke išrenkama Irina Safončikienė.

2.1.4. Eduardo Veselkovo kandidatavimas į bendrijos pirmininkus.

Sprendimo projektas: DNSB “Rumpiškės“ pirmininku išrenkamas Eduard Veselkov.

2.2. Sprendimas dėl DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo.

Sprendimo projektas: DNSB „Rumpiškės“ pirmininko darbo užmokestis susideda iš dviejų dalių: LR vyriausybės nustatytas minimalus atlygis ir priedas. Maksimalus mėnesinis darbo užmokestis kartu su priedu per mėnesį yra ne didesnis 782,00 eurų (neatskaičius mokesčių) iki tol, kol kitaip nenuspręs visuotinis bendrijos narių „Rumpiškės“ susirinkimas. Atskiru bendrijos valdybos sprendimu už konkretų mėnesį gali būti priedas neskiriamas arba sumažinamas.

2.3. Sprendimas dėl įgaliojimo pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku.

Sprendimo projektas: Darbo sutartį su bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus (darbo sutarties nutraukimą) pasirašo įgaliotas asmuo: Žydrūnas Masiulis.

2.4. Sprendimas dėl bendrijos pirmininko rinkimo antru turu sekančiame įgaliotinių susirinkime, jei šiame įgaliotinių susirinkime neišrenkamas bendrijos pirmininkas.

Sprendimo projektas: DNSB „Rumpiškės“ pirmininkas renkamas antru turu, jei šiame įgaliotinių susirinkime neišrenkamas bendrijos pirmininkas. Antrame ture renkant bendrijos pirmininką dalyvauja vienas daugiausiai įgaliotinių balsų surinkęs kandidatas į bendrijos pirmininkus. Jeigu keletas kandidatų surinko vienodą skaičių įgaliotinių balsų, tuomet iš jų antrame ture dalyvauja gavęs daugiausiai bendrijos narių balsų.

3. Valdybos nario nuo Ryšininkų g. 4 namo rinkimai.

Sprendimo projektas: DNSB “Rumpiškės“ valdybos nariu nuo Ryšininkų g. 4 namo išrenkamas Valentinas Šepeliovas.

4. Bendrijos revizoriaus rinkimai.

4.1. Bendrijos revizoriaus rinkimai

Sprendimo projektas: DNSB “Rumpiškės“ revizoriumi išrenkama Vaida Vasiliauskaitė.

4.2. Dėl DNSB „Rumpiškės“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimo atlikimo pavedimo ir apmokėjimo Revizoriui.

Sprendimo projektas: DNSB „Rumpiškės“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą atlikti pavesti Revizoriui. Už DNSB „Rumpiškės“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą Revizoriui mokėti 200 eurų.

4.3. DNSB „Rumpiškės“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą atlikti pavesti ne Revizoriui, o samdyti audito įmonę arba buhalterines paslaugas atliekančią įmonę.

Sprendimo projektas: DNSB „Rumpiškės“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą atlikti pavesti ne Revizoriui, o samdyti audito įmonę arba buhalterines paslaugas atliekančią įmonę (orientacinė rinkos kaina už šią paslaugą 1000 €). Jeigu kartu su šiuo sprendimu taip pat yra pritarta sprendimui „DNSB „Rumpiškės“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą atlikti pavesti Revizoriui“, tuomet sprendimą dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimo priima bendrijos valdyba.

5. Pirkimo taisyklių patvirtinimas.

Sprendimo projektas: Pritarti DNSB „Rumpiškės“ pirkimo taisyklėms, kurios buvo skelbtos www.rumpiskes.lt ir laiptinių skelbimų lentose.

Pridedama: DNSB „Rumpiškės“ pirkimo taisyklės.

 

Kandidatų į bendrijos pirmininkus prisistatymas:

Ritos Simanauskienės

Vidos Čepulienės

Irinos Safončikienės

Eduardas Veselkovas savo gyvenimo aprašymo nėra pateikęs.

 

 

DNSB “Rumpiškės” laikinai einantis bendrijos pirmininko pareigas Vitalijus Dunčikas

(mob.: 8-650-56646)