Gerb. Rumpiškės g. 27 namo gyventojai.

Šių metų rugpjūčio 29 dieną prasidės Rumpiškės g. 27 namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu, dėl bendro naudojimo karšto ir šalto vandens vamzdyno keitimo. Balsavimo pabaiga 2017 m.  rugsėjo 19 dieną 16:00 val.

Balsavimo biuletenis bus įmestas į pašto dėžutę rugpjūčio 29 dieną.

Biuletenis turi būti grąžintas  balsavimo organizatoriui iki  2017 m. rugsėjo   19 d. 16:00 val.

Svarstomas klausimas:

Rumpiškės g. 27, Klaipėda, namo bendro naudojimo karšto ir šalto vandens vamzdynai yra nepakeisti nuo namo statybos (išskyrus trumpas atkarpas, pakeistas vamzdyno avarijų šalinimo metu), stipriai susidėvėję ir dėl šios priežasties yra dažnos vandentiekio avarijos. Vamzdyną aptarnaujančios įmonės UAB “SOBO sistemos” teigimu greitai vamzdyno būklė bus tokia bloga, kad nebus galima atlikti gedimų šalinimo (vamzdynas labai surūdijęs ir nebus galimybės pritvirtinti naujo vamzdžio). Vandentiekio avarijos ir vamzdynų keitimas atkarpomis brangiai kainuoja ir yra santykinai beprasmiškas – išleidžiami pinigai, tačiau pasekoje yra sulopytas ir nepatikimas vamzdynas, kurį vis tiek reikės keisti.

UAB “SOBO sistemos” rekomenduoja vamzdyno keitimo metu keisti ir vonios šildytuvus, nes juose yra rūdžių (net ir tuose, kuriuos patys gyventojai jau pasikeitė) ir rūdys užterštų pakeistus vamzdynus (jei nekeisti vonios šildytuvų). Senas karšto vandens vamzdynas yra neizoliuotas ir yra prarandama šiluma (beprasmiškai šildomos nišos kuriose yra sumontuoti vamzdžiai). Naujas pakeistas vamzdynas būtų izoliuotas ir tokiu būdu sutaupomos lėšos už šildymą.

Orientaciniais paskaičiavimais vamzdyno keitimas kainuotų iki 40 000 eurų, pinigus šiems darbams atlikti (renkant po 0,3922 euro/m2 per mėnesį) reikėtų rinkti daugiau nei metus. Vamzdynų būklė yra bloga taip pat keliuose Ryšininkų g. 2, Ryšininkų g. 8 ir Rumpiškės g. 27  namuose, todėl būtų organizuojamas vienas konkursas darbams atlikti visuose namuose, kurių gyventojai pritars vamzdyno keitimui. Organizuojant konkursą darbams atlikti keliuose namuose, dėl didesnės darbų apimties, galima tikėtis žemesnės kainos.

Dėl blogos vamzdyno būklės ir avarijų yra užliejami butai. Dalis gyventojų yra butus apsidraudę ir buto užliejimo atveju draudimo kompanijos išsireikalauja padarytą žalą iš bendrijos. Bendrija yra atsakinga už bendro naudojimo vamzdynų priežiūrą, vamzdynų keitimo klausimu buvo organizuotas butų savininkų susirinkimas, tačiau susirinkime nebuvo reikiamo dalyvių skaičiaus ir sprendimas dėl keitimo nebuvo priimtas. Tokiu atveju, jei šio balsavimo metu būtų nepritarta vamzdyno keitimui, butų savininkai, kurie nepritarė vamzdyno keitimui arba nebalsavo, bus atsakingi už butų užliejimo metu padarytą žalą ir turės ją atlyginti.

Orientaciniais paskaičiavimais vamzdyno keitimas kainuotų iki 40 000 eurų, pinigus šiems darbams atlikti (renkant po 0,3922 euro/m2 per mėnesį) reikėtu rinkti 13 mėn.  Būtu organizuojamas vienas konkursas darbams atlikti visuose namuose, kurių gyventojai pritars vamzdyno keitimui. Organizuojant konkursą darbams atlikti keliuose namuose, dėl didesnės darbų apimties, galima tikėtis žemesnės kainos.

Siūlomas sprendimas, dėl kurio balsuojama:

Į Rumpiškės g. 27 namo ilgalaikio atnaujinimo planą įtraukti bendro naudojimo karšto ir šalto vandens vamzdynų keitimą ir šių vamzdynų keitimui rinkti mėnesines kaupiamąsias įmokas, kurios nustatomos 0,3922€/m2. Ilgalaikio atnaujinimo plano ir darbų vertė iki 40000 €. Kaupimo laikotarpis: 13 mėn.

Sukaupus reikiamą sumą DNSB „Rumpiškės“ turi konkurso būdu išrinkti įmonę, kuri parengs bendro naudojimo karšto ir šalto vandens vamzdynų keitimo projektą ir vykdys vamzdyno keitimo darbų techninę priežiūrą. Taip pat konkurso būdu išrinkti įmonę, kuri atliks vamzdyno keitimo darbus. Patalpų savininkai turės sudaryti galimybę atlikti vamzdyno keitimo darbus. Patalpų savininkas turės savo lėšomis apmokėti už papildomus darbus, jei patalpose dėl atliktų remonto darbų, baldų ir pan. yra apsunkinta vamzdyno keitimo galimybė.

 

Laikinai einantis bendrijos pirmininko pareigas                 Vitalijus Dunčikas  8650 56646