Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2017 m. spalio 17 d.  baudžiamojoje byloje Nr. 2K-230-697/2017, kurioje DNSB “Rumpiškės“ – civilinis ieškovas, pagal nuteistojo S. R. kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nuosprendžio, kuriuo S. R. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalį 50 MGL (1833 Eur) bauda, ir S.B. skundžiamą Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. sausio 27 d. nutartis, kuria nuteistojo S. R. apeliacinis skundas atmestas, priėmė nutartį, kuria

“<…> teisėjų kolegija konstatuoja, kad padarytos veikos pavojingumas yra nominalus, jos pavojingumas nesiekia tokio laipsnio, dėl kurio būtų tikslinga kaltininką už padarytą nusikaltimą traukti baudžiamojon atsakomybėn ir bausti įstatymo sankcijoje numatyta bausme. 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 2 punktu,

 n u t a r i a:

              Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nuosprendžio dalį dėl S. R. pripažinimo kaltu pagalBK 300 straipsnio 1 dalį, taip pat Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. sausio 27 d. nutartį.

              S. R. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 300 straipsnio 1 dalį BK 37 straipsnyje numatytu pagrindu dėl veikos mažareikšmiškumo ir bylą nutraukti.<…>“

 

Nuoroda į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuasmenintą nutartį byloje Nr. 2K-230-697-2017: http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=38ea2c98-fd5a-4639-ae6d-a7e5ddf30e67

 

 

Laikinai einantis bendrijos pirmininko pareigas Vitalijus Dunčikas