GERB. GYVENTOJAI,

DNSB „Rumpiškės“ reikalingas atsakingas, darbštus ūkvedys.
Ūkvedžio pareigos:
1. Pjauti žolę, prižiūrėti gyvatvores;
2. Atlikti smulkius remonto darbus bendrijos administruojamuose namuose;
3. Vykdyti bendrijos administruojamų namų apžiūras ir informuoti bendrijos pirmininką apie pastebėtus gedimus, sulaužytą įrangą ir kt.
4. Sudaryti avarijas likviduojančioms įmonėms galimybes patekti į bendrojo naudojimo patalpas, stebėti avarijų likvidavimą ir informuoti pirmininką;
5. Prižiūrėti ir tvarkyti bendrijos administruojamų namų rūsius ir palėpes;
6. Prižiūrėti bendrijoje esantį inventorių ir pasirūpinti savalaikiu jo remontu;
7. Prižiūrėti vaikų žaidimų aikštelę;
8. Iškelti vėliavas per valstybines šventes;
9. Vykdyti kitus teisėtus pirmininko reikalavimus.

Asmenis, norinčius kandidatuoti į šią poziciją, prašome kreiptis į bendrijos pirmininkę tel. 861837860 arba ateiti į bendriją (Ryšininkų g. 6) pirmadienį, trečiadienį, penktadienį nuo 15.00 iki 19.00 val.

Bendrijos pirmininkė
861837860