Š.M. LAPKRIČIO 6 D., 18.00 VAL., KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJOJE (TILŽĖS G. 39) VYKS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl bendrijos 2017 m. ūkinės finansinės veiklos ataskaitų rinkinio pristatymo ir tvirtinimo;
 2. Dėl bendrijos pirmininko rinkimo;
  • Dėl bendrijos pirmininko darbo sąlygų nustatymo;
  • Dėl darbo sutarties su bendrijos pirmininku pasirašymo;
  • Dėl bendrijos pirmininko pareiginių nuostatų patvirtinimo;
 3. Dėl bendrijos valdybos nario rinkimo ir naujos sudėties valdybos patvirtinimo;
  • Dėl bendrijos valdybos darbo reglamento patvirtinimo;
 4. Dėl bendrijos revizoriaus rinkimo / sprendimo dėl sutarties su audito įmone pasirašymo priėmimo;
  • Dėl bendrijos revizoriaus darbo reglamento patvirtinimo;
 5. Dėl 2019 metų bendrijos planuojamų pajamų – išlaidų sąmatos (biudžeto) patvirtinimo;
  • Dėl bendrijos darbuotojų etatų sąrašo patvirtinimo;
  • Dėl darbo užmokesčio fondo nustatymo 2019 metams;
  • Dėl laiptinių valymo įkainių nustatymo;
  • Dėl teritorijos priežiūros įkainių nustatymo;
 6. Dėl darbo sąlygų bendrijos ūkvedžiui nustatymo;
 7. Dėl žaliųjų plotų šienavimo;
 8. Kiti klausimai.

 

Su sprendimų projektais galite susipažinti DNSB „Rumpiškės“ buveinėje (Ryšininkų g. 6). Taip pat sprendimų projektus galite užsisakyti el. paštu namas.dnsb@gmail.com. Sprendimų projektai yra patalpinti prie darbotvarkės klausimų šiame tinklapyje .

Rumpiškės_Balansas_2017

Rumpiškės_Veiklos rezultatų ataskaita

turto—priskaitymu—islaidu-ataskaita

Ryšininkų g. 2 ataskaita

Ryšininkų g. 4 ataskaita

Ryšininkų g. 6 ataskaita

Ryšininkų g. 8 ataskaita

Rumpiškės g. 27 namo ataskaita

Bendrijos pirmininko pareiginiai nuostatai

Revizijos komisijos darbo tvarkos aprasas

 

Kviečiame iki 2018-11-02, 19.00 val. el. paštu namas.dnsb@gmail.com arba bendrijos administracijai (Ryšininkų g. 6) teikti paraiškas bendrijos pirmininko pareigoms,  valdybos nario pareigoms, revizoriaus pareigoms užimti.

 

DNSB „Rumpiškės“ valdyba