GERB. BENDRIJOS NARIAI,
Š.M. LAPKRIČIO 27 D., 18.00 VAL., KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJOJE (TILŽĖS G. 39) VYKS PAKARTOTINIS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl bendrijos 2017 m. ūkinės finansinės veiklos ataskaitų rinkinio pristatymo ir tvirtinimo;
2. Dėl bendrijos pirmininko rinkimo;
2.1. Dėl bendrijos pirmininko darbo sąlygų nustatymo;
2.2. Dėl darbo sutarties su bendrijos pirmininku pasirašymo;
2.3. Dėl bendrijos pirmininko pareiginių nuostatų patvirtinimo;
3. Dėl bendrijos valdybos nario rinkimo ir naujos sudėties valdybos patvirtinimo;
3.1. Dėl bendrijos valdybos darbo reglamento patvirtinimo;
4. Dėl bendrijos revizoriaus rinkimo / sprendimo dėl sutarties su audito įmone pasirašymo priėmimo;
4.1. Dėl bendrijos revizoriaus darbo reglamento patvirtinimo;
5. Dėl 2019 metų bendrijos planuojamų pajamų – išlaidų sąmatos (biudžeto) patvirtinimo;
5.1. Dėl bendrijos darbuotojų etatų sąrašo patvirtinimo;
5.2. Dėl darbo užmokesčio fondo nustatymo 2019 metams;
5.3. Dėl laiptinių valymo įkainių nustatymo;
5.4. Dėl teritorijos priežiūros įkainių nustatymo;
6. Dėl darbo sąlygų bendrijos ūkvedžiui nustatymo;
7. Dėl žaliųjų plotų šienavimo;
8. Kiti klausimai.
Su sprendimų projektais galite susipažinti DNSB „Rumpiškės“ buveinėje (Ryšininkų g. 6). Taip pat sprendimų projektus galite užsisakyti el. paštu namas.dnsb@gmail.com. Sprendimų projektai yra patalpinti bendrijos internetiniame tinklapyje http://www.rumpiskes.lt
Kviečiame iki 2018-11-23, 19.00 val. el. paštu namas.dnsb@gmail.com arba bendrijos administracijai (Ryšininkų g. 6) teikti paraiškas bendrijos pirmininko pareigoms, valdybos nario pareigoms, revizoriaus pareigoms užimti.

Bendrijos nariai, kurie negali dalyvauti visuotiniame pakartotiniame susirinkime, iki 2018-11-23 gali išreikšti savo nuomonę raštu darbotvarkės klausimais Isankstine nuomone_biuletenis

Kandidato į bendrijos pirmininkus Mariaus Žylės CV CV_Marius_Žylė scan1

Kandidato į bendrijos pirmininkus Arvydo Ekčio CV Gyvenimo aprašymas_A.Ektis

DNSB „Rumpiškės“ valdyba