GERB. BENDRIJOS NARIAI,

2019 m. sausio 3 d., 18.00 VAL., KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJOJE (TILŽĖS G. 39) VYKS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl susirinkimo pirmininko rinkimo;
  2. Dėl susirinkimo sekretoriaus rinkimo;
  3. Dėl balsų skaičiavimo komisijos rinkimo;
  4. Dėl bendrijos pirmininko rinkimo;

Gyvenimo aprašymas_A.Ektis

CV_Marius_Žylė scan1

Siūlymas dėl I. Safončikienės kandidatūros

Siūlymas dėl S. Remėzos kandidatūros

5. Dėl ginčų nagrinėjimo komisijos rinkimo;

6. Dėl bendrijai priskirtų žaliųjų plotų šienavimo;

Žaliųjų plotų šienavimo ir gyvatvorių karpymo paslaugą konkurso būdu pirkti iš šias paslaugas teikiančių įmonių. Žaliuosius plotus šienauti ne daugiau nei 5 kartus per sezoną.

7. Dėl sutaupytų administravimo lėšų perkėlimo į eksploatacines lėšas;

Kiekvienų praėjusių metų, kurių ūkinės finansinės veiklos ataskaitos rinkinius patikrino bendrijos revizorius arba audito įmonė, sutaupytas administracines lėšas perkelti į eksploatacines lėšas proporcingai pagal namo kvadratūrą.

8. Kiti klausimai.

Su sprendimų projektais galite susipažinti DNSB „Rumpiškės“ buveinėje (Ryšininkų g. 6). Taip pat sprendimų projektus galite užsisakyti el. paštu namas.dnsb@gmail.com.