GERB. BENDRIJOS NARIAI,

2019 m. sausio 22 d., 18.00 VAL., KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJOJE (TILŽĖS G. 39) VYKS VISUOTINIS PAKARTOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl susirinkimo pirmininko rinkimo;
  2. Dėl susirinkimo sekretoriaus rinkimo;
  3. Dėl balsų skaičiavimo komisijos rinkimo;
  4. Dėl bendrijos pirmininko rinkimo;
  5. Dėl ginčų nagrinėjimo komisijos rinkimo;
  6. Dėl bendrijai priskirtų žaliųjų plotų šienavimo;
  7. Dėl sutaupytų administravimo lėšų perkėlimo į eksploatacines lėšas;
  8. Kiti klausimai.

Su sprendimų projektais galite susipažinti DNSB „Rumpiškės“ buveinėje (Ryšininkų g. 6). Taip pat sprendimų projektus galite užsisakyti el. paštu namas.dnsb@gmail.com. Sprendimų projektai yra patalpinti žemiau.

Bendrijos nariai, kurie negali dalyvauti visuotiniame pakartotiniame susirinkime, iki 2019-01-18, 19.00 val. gali išreikšti savo nuomonę iš anksto raštu darbotvarkės klausimais.

isankstine nuomone_biuletenis

DNSB „Rumpiškės“ valdyba