GERB. BENDRIJOS NARIAI,

2019 M. VASARIO 13 D., 18.00 VAL., KLAIPĖDOS SENDVARIO PROGIMNAZIJOJE (TILŽĖS G. 39) VYKS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl susirinkimo pirmininko rinkimo;
  2. Dėl susirinkimo sekretoriaus rinkimo;
  3. Dėl balsų skaičiavimo komisijos rinkimo;
  4. Dėl susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo;
  5. Dėl bendrijos pirmininko rinkimo;
  6. Kiti klausimai.

 

Prašome bendrijos narių, kurie negali dalyvauti visuotiniuose bendrijos narių susirinkimuose dėl įvairių priežasčių, parašyti prašymą išstoti iš bendrijos narių, nes bendrijos valdybai kyla sunkumų sukviesti į susirinkimus sprendimų priėmimui reikalingą bendrijos narių skaičių. Bendrija vienija 5 namų gyventojus.

Išstojus iš bendrijos narių nesikeičia niekas. Teisės ir pareigos lieka tokios pačios. Jūs ir toliau galėsite dalyvauti bendrijos narių susirinkimuose be balsavimo teisės.

Balsuoti galėsite butų savininkų susirinkimuose, kai bus sprendžiami Jūsų namo klausimai.

Prašymą grąžinkite į bendriją (įmeskite į pašto dėžutę) prasymasdc497lic5a1stojimoic5a1bendrijos

 

DNSB „Rumpiškės“ valdyba