PRANEŠIMAS 

Klaipėdos apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-721-889/2020 pagal ieškovės Irinos Safončikienės patikslintą ieškinį atsakovei daugiabučių namų savininkų bendrijai „Rumpiškės“, tretieji asmenys Vitalijus Dunčikas, Marius Žylė, dėl 2019-05-21 bendrijos narių pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolo panaikinimo bei neteisėtai išrinkto, įregistruoto ir įdarbinto asmens į Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Rumpiškės“ pirmininko pareigas bei neteisėtai paskirto ir mokamo atlyginimo su priedais. Ieškovė 2020m. sausio 20 d. priimtu patikslintu ieškiniu prašo: 1) panaikinti 2019-05-21 bendrijos narių pakartotinio visuotinio susirinkimo protokolą dėl neteisėtai išrinkto ir įregistruoto asmens į DNSB „Rumpiškės“ pirmininko pareigas; 2) pripažinti Marių Žylę neteisėtai įdarbintu nuo 2019 m. birželio 10 d. į DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko pareigas; 3) pripažinti valdybos narį Vitalijų Dunčiką asmeniu neturinčiu teisės ir neįgaliotu pasirašyti darbo sutartį su Mariumi Žyle; 4) pripažinti pirmininko Mariaus Žylės gaunamą 1008 Eur mėnesinį darbo užmokestį kaip neteisėtą, taip pat pripažinti neteisėtu išmokėtą darbo užmokesčio priedą 250 eurų už 2019 m. rugpjūčio mėn. Atsakovė ir tretieji asmenys su ieškiniu nesutinka pilna apimtimi. 

Byla paskirta nagrinėti iš esmės teismo posėdyje 2020 m. rugpjūčio 20 d. 9.00 val. 

Patalpų savininkai, bendrijos namų nariai, manantys, kad bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, iki 2020 m. liepos 10 d. Pareiškime dėl įstojimo į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, turi būti nurodytas įstojimo į procesą pagrindas ir kurios iš šalių pusėje siekiama įstoti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 47 straipsnis). 

Su bylos dokumentais galima susipažinti DNSB „Rumpiškės“ administracinėse patalpose Ryšininkų g. 6-82, Klaipėda, pirmininko gyventojų priėmimo grafike nurodytu laiku arba internetinėje svetainėje http://www.dnsb.eu. 

DNSB „Rumpiškės“