INFORMACIJA DĖL BALKONŲ STIKLINIMO

Balkonas – pastato dalis, atvira išsikišusi aikštelė išorinėje pastato sienoje su aptvaru žmonių saugai užtikrinti ir turinti duris į vidaus patalpas. Balkonas gali būti uždaras, iš lauko pusės įstiklintas naudojant lengvas šaltas konstrukcijas.

Atviro balkono įstiklinimas, įrengiant lengvas konstrukcijas ir jose suformuotas angas užpildant stiklu, priskirtinas statinio paprastajam remontui. Kai daugiabutis namas yra mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje ir (ar) kultūros paveldo vietovėje, norint įstiklinti balkoną privaloma parengti paprastojo remonto aprašą (kultūros paveldo statinio atveju – paprastojo remonto projektą) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), kurį išduoda savivaldybės administracija.

Daugiabučio gyventojas, nusprendęs įstiklinti balkoną, prieš teikdamas prašymą gauti SLD turėtų gauti daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą dėl numatytų darbų atlikimo. Daugiabučių namų bendraturčiai sprendimus priima susirinkimų metu arba organizuojamas balsavimas raštu (pildomi balsavimo biuleteniai) aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Atlikti statybos darbai užbaigiami statytojui surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą. Šis dokumentas kartu su atnaujinta patalpų kadastro duomenų byla teikiamas kadastro duomenims atnaujinti.

Daugiabučio namo balkono įstiklinimas be SLD, kai jis privalomas, yra laikomas savavališka statyba, už kurią gresia administracinė atsakomybė.

BENDRIJAI SKUBIAI REIKALINGAS ŪKVEDYS!

GERB. GYVENTOJAI,

DNSB „Rumpiškės“ reikalingas atsakingas, darbštus ūkvedys.
Ūkvedžio pareigos:
1. Pjauti žolę, prižiūrėti gyvatvores;
2. Atlikti smulkius remonto darbus bendrijos administruojamuose namuose;
3. Vykdyti bendrijos administruojamų namų apžiūras ir informuoti bendrijos pirmininką apie pastebėtus gedimus, sulaužytą įrangą ir kt.
4. Sudaryti avarijas likviduojančioms įmonėms galimybes patekti į bendrojo naudojimo patalpas, stebėti avarijų likvidavimą ir informuoti pirmininką;
5. Prižiūrėti ir tvarkyti bendrijos administruojamų namų rūsius ir palėpes;
6. Prižiūrėti bendrijoje esantį inventorių ir pasirūpinti savalaikiu jo remontu;
7. Prižiūrėti vaikų žaidimų aikštelę;
8. Iškelti vėliavas per valstybines šventes;
9. Vykdyti kitus teisėtus pirmininko reikalavimus.

Asmenis, norinčius kandidatuoti į šią poziciją, prašome kreiptis į bendrijos pirmininkę tel. 861837860 arba ateiti į bendriją (Ryšininkų g. 6) pirmadienį, trečiadienį, penktadienį nuo 15.00 iki 19.00 val.

Bendrijos pirmininkė
861837860

Bendrijos pirmininkė atostogaus

Gerb. gyventojai,
Informuojame, kad bendrijos pirmininkė L. Girskienė atostogaus nuo 2018-07-24 iki 2018-08-02. Skubiu atveju skambinkite tel. 861837860.

BUHALTERIJA 8 605 31 605 jolitavodeikienė@dnsb.eu
Elektra ,,HYPEROS GRUPĖ“ 8 604 88888
Avarijos iki 17:00 val. ,,Sobo sistemos‘ 8 46 34 25 08
Avarijos po 17:00 val. ,,SKAIDROLA“ 8 46 366577

Bendrijos administracija

Perveskite 2 proc. GPM bendrijai!

Kviečiame skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio savo bendrijai (DNSB “Rumpiškės”).
Lėšos bus naudojamos ten, kur Jūs nuspręsite jas panaudoti. Tai gali būti pvz. bendrojo naudojimo teritorijos tvarkymas, vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimas, naujų įrenginių pirkimas, suoliukų, šiukšliadėžių įrengimas ir pan.
Kviečiame užpildyti prašymą:
• elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą (el. bankininkystę);
• tiesiogiai atvykus į Jums patogiausią Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) aptarnavimo skyrių.
Tai padaryti galite iki gegužės 1 d. Pildant reikalinga informacija: įmonės kodas 141785769

AČIŪ!

DNSB „Rumpiškės“ administracija

2018 m. sausio mėn. 26 d. 18:00 val. Sendvario progimnazijos aktų salėje bus DNSB „Rumpiškės“ Ryšininkų g. 2, 4, 6, 8 ir Rumpiškės g. 27 namų bendrijos narių pakartotinis visuotinis susirinkimas.

DNSB „Rumpiškės“ skelbimas

2018 m. sausio mėn. 16 d. 18:00 val. Sendvario progimnazijos aktų salėje bus DNSB „Rumpiškės“ Ryšininkų g. 2, 4, 6, 8 ir Rumpiškės g. 27 namų bendrijos narių pakartotinis visuotinis susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.      Susirinkimo pirmininko rinkimai.

2.      Susirinkimo sekretoriaus rinkimai.

3.      DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimai ir sprendimas dėl jo darbo apmokėjimo.

3.1.   DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimai.

3.1.1.      Balsavimas dėl kandidatės Ligitos Girskienės rinkimo į DNSB „Rumpiškės“ pirmininkus.

3.1.2.      Balsavimas dėl kandidato Mariaus Žylės rinkimo į DNSB „Rumpiškės“ pirmininkus.

Marius_Žylė, gyvenimo aprašymas

3.1.3.      Balsavimas dėl kandidato Sigito Remėzos rinkimo į DNSB „Rumpiškės“ pirmininkus, (Sigitas Remėza 2018 m. sausio 11 d. raštu atšaukė savo kandidatūrą į bendrijos pirmininko pareigas).

3.2.   DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimų antras turas.

Balsuojama, jeigu 3.1 darbotvarkės klausime iš kandidatų nei vienas negavo daugiau nei du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. Balsuojama tik dėl vieno kandidato, kuris 3.1. darbotvarkės klausime surinko daugiau balsų.

3.3.   Sprendimas dėl DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo.

3.4.   Sprendimas dėl įgaliojimo pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku.

4.      DNSB „Rumpiškės“ valdybos narių rinkimai.

4.1.   Ryšininkų g. 6 namo valdybos nario rinkimai.

4.2.   Rumpiškės g. 27 namo valdybos nario rinkimai.

4.3.   Ryšininkų g. 4 namo valdybos nario rinkimai.

CV Laila Kuzmienė, gyvenimo aprašymas

4.4.   Ryšininkų g. 8 namo valdybos nario rinkimai.

4.5.   Ryšininkų g. 2 namo valdybos nario rinkimai.

Algirdas Laurinaitis, gyvenimo aprašymas

5.      Metinės 2016 m. veiklos ataskaitos pateikimas ir tvirtinimas.

Turto-priskaitimų-ir-išlaidų-ataskaita-2016m-metinė-ataskaita

Veiklos-ataskaita-2016-m-metinė-ataskaita

Balansas-2016m-metinė-ataskaita

Aiškinamasis-raštas-2016-m-metinė-ataskaita

       Ryšininkų g. 2, 2016 m. veiklos ataskaita

Ryšininkų g. 4, 2016 m. veiklos ataskaita

Ryšininkų g. 6, 2016 m. veiklos ataskaita

Ryšininkų g. 8, 2016 m. veiklos ataskaita

Rumpiškės g. 27, veiklos ataskaita

6.      2018 m. metinės bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

DNSB “Rumpiškės“ 2018 m. pajamų išlaidų plano projektas

7.      DNSB „Rumpiškės“ revizoriaus rinkimai.

8.      Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui Sigitui Remėzai.

8.1.   Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui S. Remėzai dėl žalos, padarytos mokant DNSB „Rumpiškės“ lėšomis už automobilio nuomą, parkavimą, remontą, detales, kurą, atlyginimo; bei bendrijos lėšų skyrimui bylinėjimosi išlaidoms padengti.

8.2.   Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui S. Remėzai dėl žalos, padarytos skiriant sau didesnį nei darbo sutartyje numatyta darbo užmokestį, atlyginimo; bei bendrijos lėšų skyrimui bylinėjimosi išlaidoms padengti.

8.3.   Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui S. Remėzai dėl žalos, padarytos neteisėtai padidinant darbo užmokestį Laimai Gerikienei ir Jevgenijai Stoilik bei priskaičiuojant priedus prie darbo užmokesčio už pavadavimą ir skaičiavimo paslaugas, atlyginimo; bei bendrijos lėšų skyrimui bylinėjimosi išlaidoms padengti.

Su pakartotinio visuotinio susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektais, susirinkimui pateikiamoma informacija: kandidatų aprašymais, ataskaitom, 2018 m. metinės bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos projektu galite susipažinti DNSB „Rumpiškės“ patalpose, interneto tinklalapyje http://www.rumpiskes.lt .

Pakartotinio visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais galite išreikšti savo nuomonę ir iš anksto. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę (lapus grąžinant į DNSB “Rumpiškės“ bendrijos patalpas, pašto dėžutę, nuskanavus elektroniu paštu namas.bnsb@gmail.com) bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.

Išankstinės nuomonės pareiškimo lapai su darbotvarkės sprendimų projektais

 

 

DNSB “Rumpiškės” laikinai einantis  bendrijos pirmininko pareigas            Vitalijus Dunčikas

mob.: 8-65o-56646

2017 m. gruodžio mėn. 15 d. 19:00 val. Sendvario progimnazijos aktų salėje bus organizuojamas DNSB „Rumpiškės“ Ryšininkų 2, 4, 6, 8 ir Rumpiškės 27 namų bendrijos narių visuotinis susirinkimas.

DNSB „Rumpiškės“ skelbimas

2017 m. gruodžio mėn. 15 d. 19:00 val. Sendvario progimnazijos aktų salėje bus organizuojamas DNSB „Rumpiškės“ Ryšininkų 2, 4, 6, 8 ir Rumpiškės 27 namų bendrijos narių visuotinis susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.      Susirinkimo pirmininko rinkimai.

2.      Susirinkimo sekretoriaus rinkimai.

3.      DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimai ir sprendimas dėl jo darbo apmokėjimo

3.1.   DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimai.

3.1.1.      Balsavimas dėl kandidatės Ligitos Girskienės rinkimo į DNSB „Rumpiškės“ pirmininkus.

3.1.2.      Balsavimas dėl kandidato Mariaus Žylės rinkimo į DNSB „Rumpiškės“ pirmininkus.

Marius_Žylė, gyvenimo aprašymas

3.2.   DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimų antras turas.

Balsuojama, jeigu 3.1 darbotvarkės klausime iš kandidatų nei vienas negavo daugiau nei du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. Balsuojama tik dėl vieno kandidato, kuris 3.1. darbotvarkės klausime surinko daugiau balsų.

3.3.   Sprendimas dėl DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo.

3.4.   Sprendimas dėl įgaliojimo pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku.

4.      DNSB „Rumpiškės“ valdybos narių rinkimai.

4.1.   Ryšininkų g. 6 namo valdybos nario rinkimai.

4.2.   Rumpiškės g. 27 namo valdybos nario rinkimai.

4.3.   Ryšininkų g. 4 namo valdybos nario rinkimai.

CV Laila Kuzmienė, gyvenimo aprašymas

4.4.   Ryšininkų g. 8 namo valdybos nario rinkimai.

4.5.   Ryšininkų g. 2 namo valdybos nario rinkimai.

Algirdas Laurinaitis, gyvenimo aprašymas

5.      Metinės 2016 m. veiklos ataskaitos pateikimas ir tvirtinimas.

Turto-priskaitimų-ir-išlaidų-ataskaita-2016m-metinė-ataskaita

Veiklos-ataskaita-2016-m-metinė-ataskaita

Balansas-2016m-metinė-ataskaita

Aiškinamasis-raštas-2016-m-metinė-ataskaita

       Ryšininkų g. 2, 2016 m. veiklos ataskaita

Ryšininkų g. 4, 2016 m. veiklos ataskaita

Ryšininkų g. 6, 2016 m. veiklos ataskaita

Ryšininkų g. 8, 2016 m. veiklos ataskaita

Rumpiškės g. 27, veiklos ataskaita

6.      2018 m. metinės bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

DNSB “Rumpiškės“ 2018 m. pajamų išlaidų plano projektas

7.      DNSB „Rumpiškės“ revizoriaus rinkimai.

8.      Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui Sigitui Remėzai.

8.1.   Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui S. Remėzai dėl žalos, padarytos mokant DNSB „Rumpiškės“ lėšomis už automobilio nuomą, parkavimą, remontą, detales, kurą, atlyginimo; bei bendrijos lėšų skyrimui bylinėjimosi išlaidoms padengti.

8.2.   Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui S. Remėzai dėl žalos, padarytos skiriant sau didesnį nei darbo sutartyje numatyta darbo užmokestį, atlyginimo; bei bendrijos lėšų skyrimui bylinėjimosi išlaidoms padengti.

8.3.   Sprendimas dėl civilinio ieškinio (žalos atlyginimo) pareiškimo buvusiam bendrijos pirmininkui S. Remėzai dėl žalos, padarytos neteisėtai padidinant darbo užmokestį Laimai Gerikienei ir Jevgenijai Stoilik bei priskaičiuojant priedus prie darbo užmokesčio už pavadavimą ir skaičiavimo paslaugas, atlyginimo; bei bendrijos lėšų skyrimui bylinėjimosi išlaidoms padengti.

Su susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektais, susirinkimui pateikiamoma informacija: kandidatų aprašymais, ataskaitom, 2018 m. metinės bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos projektu galite susipažinti DNSB „Rumpiškės“ patalpose, interneto tinklalapyje http://www.rumpiskes.lt .

Visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais galite išreikšti savo nuomonę ir iš anksto Iš anksto raštu pareiškę nuomonę bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus

Išankstinės nuomonės pareiškimo lapai su darbotvarkės sprendimų projektais

 

 

DNSB “Rumpiškės” laikinai einantis  bendrijos pirmininko pareigas            Vitalijus Dunčikas

mob.: 8-65o-56646

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį baudžiamojoje byloje, kurioje civilinis ieškovas – DNSB “Rumpiškės“

Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2017 m. spalio 17 d.  baudžiamojoje byloje Nr. 2K-230-697/2017, kurioje DNSB “Rumpiškės“ – civilinis ieškovas, pagal nuteistojo S. R. kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nuosprendžio, kuriuo S. R. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalį 50 MGL (1833 Eur) bauda, ir S.B. skundžiamą Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. sausio 27 d. nutartis, kuria nuteistojo S. R. apeliacinis skundas atmestas, priėmė nutartį, kuria

“<…> teisėjų kolegija konstatuoja, kad padarytos veikos pavojingumas yra nominalus, jos pavojingumas nesiekia tokio laipsnio, dėl kurio būtų tikslinga kaltininką už padarytą nusikaltimą traukti baudžiamojon atsakomybėn ir bausti įstatymo sankcijoje numatyta bausme. 

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 2 punktu,

 n u t a r i a:

              Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nuosprendžio dalį dėl S. R. pripažinimo kaltu pagalBK 300 straipsnio 1 dalį, taip pat Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. sausio 27 d. nutartį.

              S. R. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 300 straipsnio 1 dalį BK 37 straipsnyje numatytu pagrindu dėl veikos mažareikšmiškumo ir bylą nutraukti.<…>“

 

Nuoroda į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuasmenintą nutartį byloje Nr. 2K-230-697-2017: http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=38ea2c98-fd5a-4639-ae6d-a7e5ddf30e67

 

 

Laikinai einantis bendrijos pirmininko pareigas Vitalijus Dunčikas

 

DNSB “Rumpiškės“ 2017 m. rugpjūčio 29 d. organizuoja Rumpiškės g. 27 namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu, dėl bendro naudojimo karšto ir šalto vandens vamzdyno keitimo.

Gerb. Rumpiškės g. 27 namo gyventojai.

Šių metų rugpjūčio 29 dieną prasidės Rumpiškės g. 27 namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu, dėl bendro naudojimo karšto ir šalto vandens vamzdyno keitimo. Balsavimo pabaiga 2017 m.  rugsėjo 19 dieną 16:00 val.

Balsavimo biuletenis bus įmestas į pašto dėžutę rugpjūčio 29 dieną.

Biuletenis turi būti grąžintas  balsavimo organizatoriui iki  2017 m. rugsėjo   19 d. 16:00 val.

Svarstomas klausimas:

Rumpiškės g. 27, Klaipėda, namo bendro naudojimo karšto ir šalto vandens vamzdynai yra nepakeisti nuo namo statybos (išskyrus trumpas atkarpas, pakeistas vamzdyno avarijų šalinimo metu), stipriai susidėvėję ir dėl šios priežasties yra dažnos vandentiekio avarijos. Vamzdyną aptarnaujančios įmonės UAB “SOBO sistemos” teigimu greitai vamzdyno būklė bus tokia bloga, kad nebus galima atlikti gedimų šalinimo (vamzdynas labai surūdijęs ir nebus galimybės pritvirtinti naujo vamzdžio). Vandentiekio avarijos ir vamzdynų keitimas atkarpomis brangiai kainuoja ir yra santykinai beprasmiškas – išleidžiami pinigai, tačiau pasekoje yra sulopytas ir nepatikimas vamzdynas, kurį vis tiek reikės keisti.

UAB “SOBO sistemos” rekomenduoja vamzdyno keitimo metu keisti ir vonios šildytuvus, nes juose yra rūdžių (net ir tuose, kuriuos patys gyventojai jau pasikeitė) ir rūdys užterštų pakeistus vamzdynus (jei nekeisti vonios šildytuvų). Senas karšto vandens vamzdynas yra neizoliuotas ir yra prarandama šiluma (beprasmiškai šildomos nišos kuriose yra sumontuoti vamzdžiai). Naujas pakeistas vamzdynas būtų izoliuotas ir tokiu būdu sutaupomos lėšos už šildymą.

Orientaciniais paskaičiavimais vamzdyno keitimas kainuotų iki 40 000 eurų, pinigus šiems darbams atlikti (renkant po 0,3922 euro/m2 per mėnesį) reikėtų rinkti daugiau nei metus. Vamzdynų būklė yra bloga taip pat keliuose Ryšininkų g. 2, Ryšininkų g. 8 ir Rumpiškės g. 27  namuose, todėl būtų organizuojamas vienas konkursas darbams atlikti visuose namuose, kurių gyventojai pritars vamzdyno keitimui. Organizuojant konkursą darbams atlikti keliuose namuose, dėl didesnės darbų apimties, galima tikėtis žemesnės kainos.

Dėl blogos vamzdyno būklės ir avarijų yra užliejami butai. Dalis gyventojų yra butus apsidraudę ir buto užliejimo atveju draudimo kompanijos išsireikalauja padarytą žalą iš bendrijos. Bendrija yra atsakinga už bendro naudojimo vamzdynų priežiūrą, vamzdynų keitimo klausimu buvo organizuotas butų savininkų susirinkimas, tačiau susirinkime nebuvo reikiamo dalyvių skaičiaus ir sprendimas dėl keitimo nebuvo priimtas. Tokiu atveju, jei šio balsavimo metu būtų nepritarta vamzdyno keitimui, butų savininkai, kurie nepritarė vamzdyno keitimui arba nebalsavo, bus atsakingi už butų užliejimo metu padarytą žalą ir turės ją atlyginti.

Orientaciniais paskaičiavimais vamzdyno keitimas kainuotų iki 40 000 eurų, pinigus šiems darbams atlikti (renkant po 0,3922 euro/m2 per mėnesį) reikėtu rinkti 13 mėn.  Būtu organizuojamas vienas konkursas darbams atlikti visuose namuose, kurių gyventojai pritars vamzdyno keitimui. Organizuojant konkursą darbams atlikti keliuose namuose, dėl didesnės darbų apimties, galima tikėtis žemesnės kainos.

Siūlomas sprendimas, dėl kurio balsuojama:

Į Rumpiškės g. 27 namo ilgalaikio atnaujinimo planą įtraukti bendro naudojimo karšto ir šalto vandens vamzdynų keitimą ir šių vamzdynų keitimui rinkti mėnesines kaupiamąsias įmokas, kurios nustatomos 0,3922€/m2. Ilgalaikio atnaujinimo plano ir darbų vertė iki 40000 €. Kaupimo laikotarpis: 13 mėn.

Sukaupus reikiamą sumą DNSB „Rumpiškės“ turi konkurso būdu išrinkti įmonę, kuri parengs bendro naudojimo karšto ir šalto vandens vamzdynų keitimo projektą ir vykdys vamzdyno keitimo darbų techninę priežiūrą. Taip pat konkurso būdu išrinkti įmonę, kuri atliks vamzdyno keitimo darbus. Patalpų savininkai turės sudaryti galimybę atlikti vamzdyno keitimo darbus. Patalpų savininkas turės savo lėšomis apmokėti už papildomus darbus, jei patalpose dėl atliktų remonto darbų, baldų ir pan. yra apsunkinta vamzdyno keitimo galimybė.

 

Laikinai einantis bendrijos pirmininko pareigas                 Vitalijus Dunčikas  8650 56646