DNSB “Rumpiškės“ 2017 m. rugpjūčio 29 d. organizuoja Ryšininkų g. 8 namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu, dėl bendro naudojimo karšto ir šalto vandens vamzdyno keitimo.

Gerb. gyventojai.

Šių metų rugpjūčio 29 dieną prasidės Ryšininkų g. 8 namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu, dėl bendro naudojimo karšto ir šalto vandens vamzdyno keitimo. Balsavimo pabaiga 2017 m.  rugsėjo 19 dieną 16:00 val.

Balsavimo biletenis bus įmestas į pašto dėžutę rugpjūčio 29 dieną.

Biuletenis turi būti grąžintas  balsavimo organizatoriui iki  2017 m. rugsėjo   19 d. 16:00 val.

Svarstomas klausimas:

Ryšininkų g. 8, Klaipėda, namo bendro naudojimo karšto ir šalto vandens vamzdynai yra nepakeisti nuo namo statybos (išskyrus trumpas atkarpas, pakeistas vamzdyno avarijų šalinimo metu), stipriai susidėvėję ir dėl šios priežasties yra dažnos vandentiekio avarijos. Vamzdyną aptarnaujančios įmonės UAB “SOBO sistemos” teigimu greitai vamzdyno būklė bus tokia bloga, kad nebus galima atlikti gedimų šalinimo (vamzdynas labai surūdijęs ir nebus galimybės pritvirtinti naujo vamzdžio). Vandentiekio avarijos ir vamzdynų keitimas atkarpomis brangiai kainuoja ir yra santykinai beprasmiškas – išleidžiami pinigai, tačiau pasekoje yra sulopytas ir nepatikimas vamzdynas, kurį vis tiek reikės keisti.

UAB “SOBO sistemos” rekomenduoja vamzdyno keitimo metu keisti ir vonios šildytuvus, nes juose yra rūdžių (net ir tuose, kuriuos patys gyventojai jau pasikeitė) ir rūdys užterštų pakeistus vamzdynus (jei nekeisti vonios šildytuvų). Senas karšto vandens vamzdynas yra neizoliuotas ir yra prarandama šiluma (beprasmiškai šildomos nišos kuriose yra sumontuoti vamzdžiai). Naujas pakeistas vamzdynas būtų izoliuotas ir tokiu būdu sutaupomos lėšos už šildymą.

Orientaciniais paskaičiavimais vamzdyno keitimas kainuotų iki 40 000 eurų, pinigus šiems darbams atlikti (renkant po 0,3922 euro/m2 per mėnesį) reikėtų rinkti daugiau nei metus. Vamzdynų būklė yra bloga taip pat keliuose Ryšininkų g. 2, Ryšininkų g. 8 ir Rumpiškės g. 27  namuose, todėl būtų organizuojamas vienas konkursas darbams atlikti visuose namuose, kurių gyventojai pritars vamzdyno keitimui. Organizuojant konkursą darbams atlikti keliuose namuose, dėl didesnės darbų apimties, galima tikėtis žemesnės kainos.

Dėl blogos vamzdyno būklės ir avarijų yra užliejami butai. Dalis gyventojų yra butus apsidraudę ir buto užliejimo atveju draudimo kompanijos išsireikalauja padarytą žalą iš bendrijos. Bendrija yra atsakinga už bendro naudojimo vamzdynų priežiūrą, vamzdynų keitimo klausimu buvo organizuotas butų savininkų susirinkimas, tačiau susirinkime nebuvo reikiamo dalyvių skaičiaus ir sprendimas dėl keitimo nebuvo priimtas. Tokiu atveju, jei šio balsavimo metu būtų nepritarta vamzdyno keitimui, butų savininkai, kurie nepritarė vamzdyno keitimui arba nebalsavo, bus atsakingi už butų užliejimo metu padarytą žalą ir turės ją atlyginti.

Orientaciniais paskaičiavimais vamzdyno keitimas kainuotų iki 40 000 eurų, pinigus šiems darbams atlikti (renkant po 0,3922 euro/m2 per mėnesį) reikėtu rinkti 13 mėn.  Būtu organizuojamas vienas konkursas darbams atlikti visuose namuose, kurių gyventojai pritars vamzdyno keitimui. Organizuojant konkursą darbams atlikti keliuose namuose, dėl didesnės darbų apimties, galima tikėtis žemesnės kainos.

Siūlomas sprendimas, dėl kurio balsuojama:

Į Ryšininkų g. 8 namo ilgalaikio atnaujinimo planą įtraukti bendro naudojimo karšto ir šalto vandens vamzdynų keitimą ir šių vamzdynų keitimui rinkti mėnesines kaupiamąsias įmokas, kurios nustatomos 0,3922€/m2. Ilgalaikio atnaujinimo plano ir darbų vertė iki 40000 €. Kaupimo laikotarpis: 13 mėn.

Sukaupus reikiamą sumą DNSB „Rumpiškės“ turi konkurso būdu išrinkti įmonę, kuri parengs bendro naudojimo karšto ir šalto vandens vamzdynų keitimo projektą ir vykdys vamzdyno keitimo darbų techninę priežiūrą. Taip pat konkurso būdu išrinkti įmonę, kuri atliks vamzdyno keitimo darbus. Patalpų savininkai turės sudaryti galimybę atlikti vamzdyno keitimo darbus. Patalpų savininkas turės savo lėšomis apmokėti už papildomus darbus, jei patalpose dėl atliktų remonto darbų, baldų ir pan. yra apsunkinta vamzdyno keitimo galimybė.

 

Laikinai einantis bendrijos pirmininko pareigas                 Vitalijus Dunčikas  8650 56646

2017-04-06 d. 19:00 val. bendrijos įgaliotinių susirinkimas

Gerb. DNSB „Rumpiškės“ bendrijos nariai,

2017-04-06 d. 19:00 val. bus organizuojamas bendrijos įgaliotinių susirinkimas.

Įgaliotiniai susirinkime balsuos pagal jūsų – bendrijos nariai valią, išreikštą raštu balsavimo lapuose, išmėtytuose į jūsų pašto dėžutes. Užpildytus balsavimo lapus iki kovo 30 d. įmeskite į savo laiptinės įgaliotinio pašto dėžutę, kuri nurodyta balsavimo lapo gale.

Įgaliotinių susirinkimo darbotvarkės klausimai:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

2. Naujo DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimai ir sprendimas dėl jo darbo apmokėjimo.

2.1. Naujo DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko rinkimai

2.1.1. Ritos Simanauskienės kandidatavimas į bendrijos pirmininkus.

Sprendimo projektas: DNSB “Rumpiškės“ pirmininke išrenkama Rita Simanauskienė.

2.1.2. Vidos Čepulienės kandidatavimas į bendrijos pirmininkus.

Sprendimo projektas: DNSB “Rumpiškės“ pirmininke išrenkama Vida Čepulienė.

2.1.3. Irina Safončikienė kandidatavimas į bendrijos pirmininkus.

Sprendimo projektas: DNSB “Rumpiškės“ pirmininke išrenkama Irina Safončikienė.

2.1.4. Eduardo Veselkovo kandidatavimas į bendrijos pirmininkus.

Sprendimo projektas: DNSB “Rumpiškės“ pirmininku išrenkamas Eduard Veselkov.

2.2. Sprendimas dėl DNSB „Rumpiškės“ bendrijos pirmininko darbo apmokėjimo.

Sprendimo projektas: DNSB „Rumpiškės“ pirmininko darbo užmokestis susideda iš dviejų dalių: LR vyriausybės nustatytas minimalus atlygis ir priedas. Maksimalus mėnesinis darbo užmokestis kartu su priedu per mėnesį yra ne didesnis 782,00 eurų (neatskaičius mokesčių) iki tol, kol kitaip nenuspręs visuotinis bendrijos narių „Rumpiškės“ susirinkimas. Atskiru bendrijos valdybos sprendimu už konkretų mėnesį gali būti priedas neskiriamas arba sumažinamas.

2.3. Sprendimas dėl įgaliojimo pasirašyti darbo sutartį su bendrijos pirmininku.

Sprendimo projektas: Darbo sutartį su bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus (darbo sutarties nutraukimą) pasirašo įgaliotas asmuo: Žydrūnas Masiulis.

2.4. Sprendimas dėl bendrijos pirmininko rinkimo antru turu sekančiame įgaliotinių susirinkime, jei šiame įgaliotinių susirinkime neišrenkamas bendrijos pirmininkas.

Sprendimo projektas: DNSB „Rumpiškės“ pirmininkas renkamas antru turu, jei šiame įgaliotinių susirinkime neišrenkamas bendrijos pirmininkas. Antrame ture renkant bendrijos pirmininką dalyvauja vienas daugiausiai įgaliotinių balsų surinkęs kandidatas į bendrijos pirmininkus. Jeigu keletas kandidatų surinko vienodą skaičių įgaliotinių balsų, tuomet iš jų antrame ture dalyvauja gavęs daugiausiai bendrijos narių balsų.

3. Valdybos nario nuo Ryšininkų g. 4 namo rinkimai.

Sprendimo projektas: DNSB “Rumpiškės“ valdybos nariu nuo Ryšininkų g. 4 namo išrenkamas Valentinas Šepeliovas.

4. Bendrijos revizoriaus rinkimai.

4.1. Bendrijos revizoriaus rinkimai

Sprendimo projektas: DNSB “Rumpiškės“ revizoriumi išrenkama Vaida Vasiliauskaitė.

4.2. Dėl DNSB „Rumpiškės“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimo atlikimo pavedimo ir apmokėjimo Revizoriui.

Sprendimo projektas: DNSB „Rumpiškės“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą atlikti pavesti Revizoriui. Už DNSB „Rumpiškės“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą Revizoriui mokėti 200 eurų.

4.3. DNSB „Rumpiškės“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą atlikti pavesti ne Revizoriui, o samdyti audito įmonę arba buhalterines paslaugas atliekančią įmonę.

Sprendimo projektas: DNSB „Rumpiškės“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą atlikti pavesti ne Revizoriui, o samdyti audito įmonę arba buhalterines paslaugas atliekančią įmonę (orientacinė rinkos kaina už šią paslaugą 1000 €). Jeigu kartu su šiuo sprendimu taip pat yra pritarta sprendimui „DNSB „Rumpiškės“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą atlikti pavesti Revizoriui“, tuomet sprendimą dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimo priima bendrijos valdyba.

5. Pirkimo taisyklių patvirtinimas.

Sprendimo projektas: Pritarti DNSB „Rumpiškės“ pirkimo taisyklėms, kurios buvo skelbtos www.rumpiskes.lt ir laiptinių skelbimų lentose.

Pridedama: DNSB „Rumpiškės“ pirkimo taisyklės.

 

Kandidatų į bendrijos pirmininkus prisistatymas:

Ritos Simanauskienės

Vidos Čepulienės

Irinos Safončikienės

Eduardas Veselkovas savo gyvenimo aprašymo nėra pateikęs.

 

 

DNSB “Rumpiškės” laikinai einantis bendrijos pirmininko pareigas Vitalijus Dunčikas

(mob.: 8-650-56646)

Ryšininkų g. 6 name sumontuotų Danfoss radiatorinių termostatų padėčių reikšmės

Ryšininkų g. 6 name renovacijos metu ant radiatorių yra sumontuoti Danfoss termostatai, kurie turi reguliavimo padėtis nuo 2 iki 5. Termostato padėtys turi temperatūrines atitikmenis:

dnfs

Informacija paimta iš Danfoss brošiūros:

raw vartotojo instrukcija

Šilumos apskaitos daliklinės sistemos instrukcija:

Daliklinės sistemos vartotojo instrukcija

 

 

 

2016-09-27 Rumpiškės g. 27 butų (patalpų) savininkų susirinkimas

Gerb. gyventojai,

2016-09-27 d. Sendvario progimnazijoje aktų salėje  18: 30 val.  bus organizuojamas DNSB „Rumpiškės“  Rumpiškės 27 namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas dėl bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimo.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Rumpiškės 27 namo vamzdyną aptarnaujančios įmonės UAB “SOBO“ atstovo informacija apie vamzdynų būklę, avarijų skaičių ir būtinybę jį keisti.
 2. Sprendimo dėl vamzdynų keitimo ir mėnesinių kaupiamųjų įmokų 0,3922 euro/m2 (nuo butų ir kitų patalpų savininko turimo ploto) rinkimo bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno projektavimui, darbų techninei priežiūrai, darbams pirkti aptarimas, priėmimas.
 3. Sprendimo „Konkurso būdu pirkti Rumpiškės 27 bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno projektavimą, darbų techninę priežiūrą“ aptarimas, priėmimas.
 4. Sprendimo „Konkurso būdu pirkti Rumpiškės 27 namo bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimą pagal projektą“, aptarimas, priėmimas.
 5. Sprendimo dėl ribos, iki kurios yra keičiamas vamzdynas, nustatymo aptarimas ir priėmimas.
 6. Sprendimo dėl prieigos prie vamzdynų sudarymo vamzdyno keitimo darbus atliekančiai įmonei aptarimas, priėmimas.
 7. Rumpiškės 27 namo atstovo išrinkimas į pirkimo komisiją pirkimo konkursams: „bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimo Rumpiškės 27 projektavimas ir darbų techninė priežiūra“, ir „bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimo darbų pirkimas“.
 8. Sprendimas dėl kitų darbų įtraukimo į namo ilgalaikio atnaujinimo planą aptarimas, priėmimas.
 9. Kiti klausimai.

Laikinai einantis pirmininko pareigas Vitalijus Dunčikas

 

2016-09-22 Ryšininkų g. 8 butų (patalpų) savininkų susirinkimas

Gerb. gyventojai,

2016-09-22 d. Sendvario progimnazijoje  104 kab.  18: 30 val.  bus organizuojamas DNSB „Rumpiškės“  Ryšininkų 8 namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas dėl bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimo.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Ryšininkų g. 8 namo vamzdyną aptarnaujančios įmonės UAB “Sobo sistemos“ atstovo informacija apie vamzdynų būklę, avarijų skaičių ir būtinybę jį keisti.
 2. Sprendimo dėl vamzdynų keitimo ir mėnesinių kaupiamųjų įmokų 0,3922 euro/m2 (nuo butų ir kitų patalpų savininko turimo ploto) rinkimo bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno projektavimui, darbų techninei priežiūrai, darbams pirkti aptarimas, priėmimas.
 3. Sprendimo „Konkurso būdu pirkti Ryšininkų g. 8 bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno projektavimą, darbų techninę priežiūrą“ aptarimas, priėmimas.
 4. Sprendimo „Konkurso būdu pirkti Ryšininkų g. 8 namo bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimą pagal projektą“ aptarimas, priėmimas.
 5. Sprendimo dėl ribos, iki kurios yra keičiamas vamzdynas, nustatymo aptarimas ir priėmimas.
 6. Sprendimo dėl prieigos prie vamzdynų sudarymo vamzdyno keitimo darbus atliekančiai įmonei aptarimas, priėmimas.
 7. Ryšininkų g. 8 namo atstovo išrinkimas į pirkimo komisiją pirkimo konkursams: „bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimo Ryšininkų g. 8 projektavimas ir darbų techninė priežiūra“, ir „bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimo darbų pirkimas“.
 8. Sprendimas dėl kitų darbų įtraukimo į namo ilgalaikio atnaujinimo planą aptarimas, priėmimas.
 9. Kiti klausimai.

Laikinai einantis pirmininko pareigas Vitalijus Dunčikas

 

2016-09-20 Ryšininkų g. 2 butų (patalpų) savininkų susirinkimas

                               Gerb. gyventojai,

2016-09-20 d. Sendvario progimnazijoje  104 kab.  18: 30 val.  bus organizuojamas DNSB „Rumpiškės“  Ryšininkų 2 namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas dėl bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimo.

 Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Ryšininkų g. 2 namo vamzdyną aptarnaujančios įmonės UAB “Sobo sistemos“ atstovo informacija apie vamzdynų būklę, avarijų skaičių ir būtinybę jį keisti.
 2. Sprendimo dėl vamzdynų keitimo ir mėnesinių kaupiamųjų įmokų 0,3922 euro/m2 (nuo butų ir kitų patalpų savininko turimo ploto) rinkimo bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno projektavimui, darbų techninei priežiūrai, darbams pirkti aptarimas, priėmimas.
 3. Sprendimo „Konkurso būdu pirkti Ryšininkų g. 2 bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno projektavimą, darbų techninę priežiūrą“ aptarimas, priėmimas.
 4. Sprendimo „Konkurso būdu pirkti Ryšininkų g. 2 namo bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimą pagal projektą“, aptarimas, priėmimas.
 5. Sprendimo dėl ribos, iki kurios yra keičiamas vamzdynas, nustatymo aptarimas ir priėmimas.
 6. Sprendimo dėl prieigos prie vamzdynų sudarymo vamzdyno keitimo darbus atliekančiai įmonei aptarimas, priėmimas.
 7. Ryšininkų g. 2 namo atstovo išrinkimas į pirkimo komisiją pirkimo konkursams: „bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimo Ryšininkų g. 2 projektavimas ir darbų techninė priežiūra“, ir „bendro naudojimo inžinerinių sistemų vamzdyno keitimo darbų pirkimas“.
 8. Sprendimas dėl kitų darbų įtraukimo į namo ilgalaikio atnaujinimo planą aptarimas, priėmimas.
 9. Kiti klausimai.

Laikinai einantis pirmininko pareigas Vitalijus Dunčikas

Ryšininkų g. 6 namo antroje laiptinėje, 2016 m. liepos 12 dieną organizuojamas antros laiptinės bendrijos narių susirinkimas

Gerbiami Ryšininkų g. 6 antros laiptinės gyventojai,

Informuojame jus, kad 2016-07-12 d. 19:00 val. bus organizuojamas „Rumpiškės“ bendrijos Ryšininkų g. 6 namo, antros laiptinės bendrijos narių susirinkimas (1-ame aukšte prie lifto) laiptinės įgaliotiniui išrinkti. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti. Nelikite abejingi ir prisidėkite prie bendrijos veiklos. Kandidatūras teikite el. paštu namas.dnsb@gmail.com, į „Rumpiškės“ pašto dėžutę, arba ateikite į bendrijos administracines patalpas gyventojų priėmimo valandomis.

Pagarbiai, DNSB “Rumpiškės” administracija

Rumpiškės g. 27 namo pirmoje laiptinėje, 2016 m. liepos 5 dieną organizuojamas pirmos laiptinės bendrijos narių susirinkimas. Pastaba: nebuvo kvorumo

Gerbiami Rumpiškės g. 27 pirmos laiptinės gyventojai,

Informuojame jus, kad 2016-07-05 d. 19:00 val. bus organizuojamas „Rumpiškės“ bendrijos Rumpiškės g. 27 namo, pirmos laiptinės bendrijos narių susirinkimas (1-ame aukšte prie lifto) laiptinės įgaliotiniui išrinkti. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti. Nelikite abejingi ir prisidėkite prie bendrijos veiklos. Kandidatūras teikite el. paštu namas.dnsb@gmail.com, į „Rumpiškės“ pašto dėžutę, arba ateikite į bendrijos administracines patalpas gyventojų priėmimo valandomis.

Pagarbiai, DNSB “Rumpiškės” administracija

 

Atnaujinta. Susirinkime nebuvo kvorumo.

 

DNSB “Rumpiškės“ valdybos susirinkimų protokolai

Informuoju, kad į http://www.dnsb.eu tinklalapį yra įkelti valdybos susirinkimų protokolai su priedais.

Prisijungti prie http://www.dnsb.eu tinklalapio galite su prisijungimo duomenimis, kuriuos rasite bendrijai buhalterines paslaugas teikiančios įmonės “Skaidri apskaitos sistema“ mokėjimo lapeliuose.

Protokolus ir kitus paviešintus dokumentus rasite http://www.dnsb.eu skiltyje “Vartotojams“ -> “Bendrijos ataskaitos“ -> “Dokumentai“

 

Laikinai einantis bendrijos pirmininko pareigas V.Dunčikas