Lietuvos Respublikos statybų įstatymo 40 straipsnis nustato, kad statinių naudotojai privalo šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą. DNSB “Rumpiškės“ pastatų techninę priežiūrą vykdęs M.N. nusprendė nutraukti sutartį, todėl yra parengtos konkurso sąlygos techninės priežiūros paslaugai įsigyti.

Kviečiu teikti siūlymus dėl konkurso sąlygų. Siūlymus galite teikti iki 2016-05-13.

Siūlymus galite pateikti:

  1. Tinklapyje http://www.dnsb.eu prisijungę su savo slaptažodžiu ir pasirinkę forumą, kuriame sukurta speciali tema šiuo klausimu.
  2. Rašydami el. paštu namas.dnsb@gmail.com.
  3. Pateikdami raštišką siūlymą bendrijai.

Laikinai einantis bendrijos pirmininko pareigas Ž.Masiulis